bbA wil geen stijging tarieven zwembad

Burgerbelangen Amstelveen (bbA) maakt zich zorgen dat als gevolg van de sterk gestegen gasprijzen de tarieven voor het zwemmen in De Meerkamp onaanvaardbaar hoog worden. Namens bbA wijst het raadslid Ewa Petiet op een artikel in De Volkskrant van 21 oktober jl. waarin wordt gesteld dat van de sportaccommodaties vooral zwembaden en overdekte ijsbanen te lijden hebben van de sterk gestegen energietarieven en zij dit wellicht zullen moeten doorberekenen aan de gebruikers.
BbA wil dat de gemeente eventuele meerkosten als gevolg van de stijgende energieprijzen ten laste laat komen van de begroting voor 2022, i.c. de algemene reserve. In een motie roept bbA het gemeentebestuur op om in overleg met de exploitant AmstelveenSport te komen tot afspraken om de zwemtarieven voor 2022 op het niveau te houden van 2021 en om de financiële consequenties en risico’s van de stijgende energieprijzen mee te nemen in de evaluatie met AmstelveenSport en ook met voorstellen te komen hoe onevenredige prijs- en kostenstijgingen in de toekomst structureel kunnen worden opgevangen door bijvoorbeeld de bestaande indexeringssystematiek van de gemeentelijke bijdrage aan te passen in het licht van de totale kostenstructuur van AmstelveenSport.

Ewa Petiet: “BbA ziet het zwembad als een centrum van de sport- en bewegingsmogelijkheden in Amstelveen. Zwemmen is voor alle kinderen van essentieel belang en het zou te gek zijn als kinderen of volwassenen moeten afhaken omdat het leren zwemmen te duur wordt. Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen altijd kunnen leren zwemmen tegen een aanvaardbaar tarief. Wij vinden het belangrijk om nu zekerheid te bieden aan onze inwoners en aan AmstelveenSport dat de tarieven van het zwembad niet zullen stijgen als gevolg van de sterk oplopende energiekosten”.

Meer over:

Word donateur