BbA wil goede afstemming basisscholen met kinderopvang

Nu de basisscholen op 11 mei weer open gaan vraagt Burgerbelangen Amstelveen (bbA) zich af in hoeverre afstemming heeft plaats gevonden tussen de basisscholen in Amstelveen met de kinderopvangorganisaties. Dit naar aanleiding van uitspraken van de voorzitter van de Brancheorganisatie Kinderopvang Felix Rottenberg dat een groot deel van de basisscholen (Rottenberg spreekt over 35% van de scholen) niet heeft overlegd over hoe de buitenschoolse opvang moet aansluiten op de lessen als de scholen maandag 11 mei weer opengaan. Rottenberg deed zijn uitspraken zaterdagavond in het TV programma Op1.

Namens BbA wil raadslid Marga van Herteryck daarom van het College weten of het bekend is met organisatorische of logistieke problemen, of de afstemming in Amstelveen wel goed is geregeld en of de schoolbesturen met de kinderopvangorganisaties overleg hebben gehad. Marga van Herteryck wil ook weten of het College bij het maken van de afspraken een leidende rol heeft genomen en zo niet of het College bereid is de regie te nemen en er voor te zorgen dat kinderen met recht op kinderopvang ook daadwerkelijk goed worden opgevangen. In geval er knelpunten zijn wil bbA weten welke maatregelen het College op korte termijn gaat nemen om eventuele knelpunten uit te sluiten.

Bovendien vraagt bbA zich af of de ouders op tijd en goed zijn geïnformeerd en of ouders eventueel bij problemen bij een centraal meldpunt terecht kunnen of dat het overleg wordt over gelaten aan de ouders met de BSO – organisaties. Marga van Herteryck voegt daar nog aan toe: ” Wij vinden het ook wel belangrijk om de ervaringen te verzamelen om de praktijk te kunnen monitoren. De vraag is wel waar en hoe “.

Meer over:

Word donateur