BBA wil inzicht financiën waterschappen

Burgerbelangen Amstelveen vindt dat inzichtelijk gemaakt moet worden hoe de waterschapsbelasting die de Amstelveners moeten afdragen aan de waterschappen Rijnland en Amstel, Gooi en Vecht worden besteed. Eerder al had BBA-raadslid Linda Roos in de commissie RWN (Ruimte, Wonen en Natuur) hierover vragen gesteld aan de verantwoordelijke wethouder Peter Bot.  Zij vroeg de wethouder of deze belasting een op een terugvloeit naar Amstelveen ten behoeve van de noodzakelijke beheer- en onderhoudswerkzaamheden. Linda Roos: “Ik heb het gevoel, dat er met name in het Hoogheemraadschap Rijnland nogal wat achterstallig onderhoud is”.
BBA  wil als aanvulling daarop ook weten of  het  waterschap Amstel, Gooi en Vecht en het waterschap Rijnland betrokken zijn bij buitenlandse investeringen. Dit naar aanleiding van een publicatie in het dagblad Trouw van 17 november jl. waarin waterschapsprojecten in het buitenland  door waterschappen worden gefinancierd via o.a. risicovolle Coco-leningen. Als dat het geval is, wil  BBA weten of dit effect heeft gehad op het waterbeheer in onze gemeente. De ongerustheid van BBA wordt ook gevoed door het feit dat het investeren in buitenlandse projecten niet tot de wettelijke taken van de waterschappen behoort. Bovendien worden de z.g. Coco-leningen, die de waterschappen hebben afgesloten voor het financieren van die buitenlandse projecten, ook door insiders en de Autoriteit financiële markten (AFM) risicovol genoemd.  
Amstelveen, 21 november 2016