BBA wil kwaliteitsimpuls voor AAN! en RTVA.

Burgerbelangen Amstelveen (bbA) wil dat het College van B&W een hogere subsidie gaat verlenen aan de twee lokale media stichtingen RTVA en AAN! dan de nu voorgestelde 60.444 Euro per jaar.
Zowel AAN! als RTVA hadden al aangegeven dat het voor 60.000 Euro per jaar vrijwel niet mogelijk is om de door de gemeente gewenste kwaliteit te leveren. AAN! Had een subsidieaanvraag ingediend voor 145.000 Euro per jaar en RTVA 157.000 Euro. Overigens AAN! is uitsluitend zichtbaar via internet en RTVA als onafhankelijke publieke omroep ook op het publieke televisienet van Ziggo via kanaal 42 te zien en kanaal 1380 van KPN. RTVA radio is dagelijks te beluisteren via 107.2 FM, ziggo kanaal 917 en KPN kanaal 1080.

Namens bbA wijst raadslid Ewa Petiet nog eens op het adviesrapport “Lokale media niet te missen”, dat namens het ministerie van BZK is opgesteld. Ewa Petiet: “Dat is een interessant onderzoek. Het stelt, dat serieuze aandacht voor lokale media essentieel is voor een gezonde democratie. Immers ze houden de vinger aan de pols van het openbaar bestuur en ze hebben een informerende, verbindende, educatieve en culturele functie. Het onderzoek geeft aan dat er reden tot zorg is. Men stelt dat de lokale media niet stevig genoeg aanwezig zijn en dat hun financiële positie en daarmee ook hun bestaan kwetsbaar en precair is”.

Het rapport stelt allerlei lokale, regionale en landelijke verbeteringen voor. Een van die adviezen is om de basisfinanciering te verhogen van 1,34 euro per huishouden naar 2 Euro per inwoner, terwijl in het Collegevoorstel wordt uitgegaan van 1,34 euro per huishouden. Ewa Petiet: “Wij als bbA willen dat we reëel kijken naar de ingediende begrotingen. Wij vinden het van belang dat er oprechte kansen worden gegeven om een gezonde bedrijfsvoering te voeren en inhoud te geven aan een journalistiek gewenste kwaliteit. Als een meerderheid van de Raad twee lokale zenders wil dan vinden wij dat in dit geval ook beide partijen een toereikend bedrag moeten ontvangen om in de komende jaren het lokale nieuws op een verantwoorde wijze in Amstelveen te brengen”.

Meer over:

Word donateur