BbA wil meer spoed bij plannen samenwerking RTVA en NH Media

Burgerbelangen Amstelveen (bbA) wil dat wethouder Rob Ellermeijer meer haast maakt met het afronden van de samenwerking tussen RTVA en NH Media.
Het beoogde samenwerkingsverband moet leiden tot een nieuwe lokale omroep, waarin op onafhankelijke wijze op radio, tv en internet verslag wordt gedaan van de zaken die in Amstelveen en omgeving spelen. Die samenwerking is nodig omdat eerder al RTVA had aangegeven dat zij met de huidige beperkte middelen niet meer in staat is om het Amstelveense nieuws op TV, radio en internet te verzorgen.

Aanvankelijk was het de bedoeling, dat dit samenwerkingsverband tussen RTVA en NH Media in de zomer van 2019 zou worden geconcretiseerd. Dat lukte niet en in een brief aan het Commissariaat voor de Media vroeg het College uitstel tot oktober aan. Het bevreemdt bbA dat het College in een nieuwe brief van 9 oktober heeft aangegeven dat beide partijen nog meer tijd nodig hebben, terwijl RTVA en NH Media al samenwerken. Tevens meent bbA, dat de partijen ook volledige overeenstemming hebben bereikt over de benodigde budgetten en daarover al overleggen met de wethouder. BbA vraagt zich af waarom er nog steeds geen raadsvoorstel is gepresenteerd.

BbA wil weten of er al overeenstemming is met het College over het budget en zo niet waar dan de breekpunten liggen. BbA raadslid Marga van Herteryck: “We willen weten of de wethouder nog andere risico’s of obstakels ziet die zouden kunnen leiden tot een beëindiging van de huidige feitelijke samenwerking. Dan is de vraag om welke risico’s het gaat en we willen weten of de wethouder bereid is zich in te zetten om eventuele risico’s en obstakels weg te nemen.”
Tenslotte vraagt bbA de wethouder of hij nog dit jaar, en dan al in de raadsvergadering van 11 december, het voorstel voor het samenwerkingsverband van RTVA en NH Media aan de raad wil aanbieden, zodat per 1 januari 2020 formeel kan worden gestart met de beoogde samenwerking.

Meer over:

Word donateur