Burgerbelangen Amstelveen wil dat de gemeente, in aansluiting op de campagne ‘Mensen maken Amstelveen’, een nieuwe vorm van burgerinspraak probeert, namelijk een stadsgesprek, waarbij beleidsplannen worden voorgelegd aan een willekeurige en via loting vastgestelde groep bewoners. Deze aselecte groep moet dan uitgebreid over alle aspecten en de voors en tegens van de beleidskeuze worden geïnformeerd. Volgens bbA kan hierdoor een representatieve brede vertegenwoordiging ontstaan van goed geïnformeerde burgers. BbA wijst er op, dat een dergelijke opzet in de stad Utrecht een groot succes is geweest.

In principe berust dit idee op de democratische beginselen van het klassieke Athene namelijk loting. In Utrecht werd als thema voor het stadsgesprek gekozen voor: ‘De klimaat neutrale stad’. Daarbij werd breed ingegaan op samenwerking van inwoners, netbeheerders, bedrijven en gemeente. Utrecht verstuurde 10.000 uitnodigingen voor deelname aan drie sessies op zaterdagen, ter bespreking van de beleidsplannen. Hierop hebben 900 bewoners gereageerd. Door loting werd uiteindelijk een groep van 165 mensen uitgenodigd. Gezamenlijk werd vervolgens een beleidsplan opgesteld. De waardering van het plan kreeg het zeer hoge cijfer van 97,5 %.

De resultaten van de discussies zijn neergelegd bij het Utrechtse energieplan. Gezien de ervaringen gaat de stad zeker door met deze opzet.
http://www.milieucentrumutrecht.nl/page/513/milieu-links-energie-in-de-stad-utrecht-duurzame-energie-en-energiebesparing
De organisatiekosten van dit stadsgesprek schat bbA aan de hand van de ervaringen in Utrecht op 75.000 euro. De partij verzoekt het College dit bedrag, in het kader van het onderwerp Participatie, in de kadernota 2018 te reserveren.

Word donateur