BBA wil onderzoek naar loden waterleidingen en gezondheidsrisico’s lood in het Amstelveense drinkwater.

Waar loden waterleidingen nog in gebruik zijn, kunnen hoge waarden lood voorkomen in het drinkwater. De Gezondheidsraad geeft aan dat lood in het drinkwater een groot gezondheidsrisico voor jonge kinderen, zwangere vrouwen en ouderen kan opleveren.

Burgerbelangen Amstelveen vindt het daarom van groot belang de Amstelveense situatie in beeld te krijgen.

Marga van Herteryck, fractie woordvoerder, gaat daarom in de commissie Burgers en Samenleving van aanstaande woensdag mondelinge vragen stellen. Van Herteryck:
“Inwoners moeten zekerheid hebben dat hun drinkwater veilig is en er geen enkel risico aan verbonden is. En als er wel risico’s zijn dan moet er snel een actieplan komen om loden waterleidingen te vervangen. Schoon en gezond drinkwater is een mensenrecht.”

Burgerbelangen stelt de volgende vragen:

  1. Is het College bekend met de risico’s die verbonden zijn met loden leidingen en lood in het drinkwater ?
  2. Heeft het College reeds initiatieven genomen om het gemeentelijk vastgoed te controleren op de eventuele aanwezigheid van loden drinkwaterleidingen en lood in het drinkwater? Zo niet, waarom niet? Zo ja, kunt u de raad hiervan een overzicht verstrekken en aangeven welke maatregelen u op korte termijn gaat nemen om eventuele gezondheidsrisico’s uit te sluiten?
  3. Heeft het College ook initiatieven genomen om bij de eigenaren en beheerders van risicovolle objecten als scholen en kinderdagverblijven in beeld te krijgen of daar ook loden leidingen in hun panden aanwezig zijn? Zo niet, waarom niet? Zo ja, bent u bereid die informatie met de raad te delen?
  4. Heeft het College de scholen en kinderdagverblijven geïnformeerd over de risico’s en zich laten informeren welke maatregelen in geval van aanwezigheid van loden leidingen bij deze objecten zullen worden genomen?
  5. Kan het College aangeven of ook bij de woningen in bezit van corporaties er inzicht is of en in welke omvang dit probleem zich kan voordoen? Zijn hier al plannen in ontwikkeling of uitvoering om loden leidingen te vervangen?
  6. Is het College bereid de regie te nemen om er zorg voor te dragen dat, voor zover er nog loden leidingen in gebruik zijn, deze al of niet voorzien van een verplichting, te vervangen. Zo nee, waarom niet? Zo ja, wil het College de raad informeren over de wijze waarop en de termijnen waarbinnen de regie gevoerd zal gaan worden?
  7. Is het College bereid, voor zover er geen totaal overzicht is voor Amstelveen, de nodige initiatieven te nemen om dit overzicht op de kortst mogelijk termijn te realiseren en de raad hierover te informeren?

Meer over:

Word donateur