bbA wil  Park & Ride  bij  Uilenstede

Omdat de parkeeroverlast in de gebieden langs de Beneluxbaan en in Randwijck  verder toeneemt wil bbA dat de gemeente  gaat onderzoeken of er op het huidige parkeerterrein van Uilenstede, vlak langs de Beneluxbaan bij de Kalfjeslaan, een parkeergarage kan worden gebouwd.

bbA stelt vast dat door het invoeren van betaald parkeren in Buitenveldert steeds meer forensen in Amstelveen Noord parkeren. De parkeeroverlast is daardoor  in Randwijck sterk toegenomen.  Als reactie daarop heeft Amstelveen besloten om ook in Randwijck betaald parkeren in te voeren. Het gevolg daarvan zal zijn  dat de parkeerdruk zich gaat verplaatsen naar andere wijken. 
Daarom vraagt bbA in de komende raadsvergadering  van woensdag 20 april a.s. het college van B & W  om te onderzoeken of er langs de Beneluxbaan een Park & Ride kan worden gerealiseerd.  bbA stelt daarbij  ook voor om in het kader van haar groenfilosofie de parkeergarage met  groene planten  te bekleden.  .