BBA wil sfeer en luister van Oude Dorp terug.

“Geef de Amstelvener zijn Oude Dorpshart terug”. Onder dat motto wil fractievoorzitter Jitze Bakker van Burgerbelangen Amstelveen (bbA), dat een werkgroep gaat studeren op een manier om de ruimte, die vrijkomt na de nieuwe overkapping van de A 9 bij het Oude Dorp, het beste te benutten. Dit om, uitgaande van de sfeer van het Oude Dorp uit de jaren `60, de dorpsfunctie te versterken, mede ten behoeve van de moderne stad Amstelveen. “We hebben niet zoveel dingen meer van vroeger en ik voel dat er meer dan ooit behoefte is aan herinneringen uit het verleden“. Weliswaar neemt Jitze Bakker na de verkiezingen afscheid van de Raad maar niet van zijn partij bbA, waaraan hij als lijstduwer verbonden blijft. Zijn blik blijft dan ook gericht op de toekomst van Amstelveen.

Om zijn ideeën toe te lichten, wil Bakker eerst in gedachten terug naar het dorpscentrum van zestig jaar geleden. In het centrum van toen stonden huizen van honderd jaar oud, de bioscoop Concordia, het zwembad De Poeloever, het houten sportschooltje van Buenting, het Witte Kruis magazijn, maar ook Piet Tijsterman, waar je je schaatsen liet slijpen en je de weg overstak naar de Poel. Er was de melkboer Ruwiel, de schoenmaker Jelten, `t Dorstige Hert, kapper Boon met zijn handmatige tondeuse, Jongkind de patatbakker, het gebouwtje van het Amstelveens Weekblad, ODIN met het clubhuis de Vuurbaak, de verkeersagent met het stopbord bij De Roemer en de fietsenmaker Zegwaard, de enige die uit die tijd nu nog over is.

Jitze Bakker beseft dat het onmogelijk is die namen terug te halen, maar vindt wel, dat je de sfeer van vroeger kan terugkrijgen met kleine leuke winkels. “Burgerbelangen vindt dit een thema waar de partij zich voor kan inzetten in de komende collegeperiode. Dit wordt voor bbA een punt van nieuw beleid. Samen met de Amstelveners wil bbA een visie op de toekomst van het Oude Dorp ontwikkelen, zodat de Amstelveners hun oude dorpscentrum terugkrijgen. Want er komt – als de overkapping klaar is – een totale verandering. Hier liggen kansen. Er komt ruimte vrij en die mag niet zomaar met een paar flats worden bebouwd. De parkeerplaatsen, op de plaats waar ooit het hart van Amstelveen was, zijn me een doorn in het oog. Er moet gekeken worden naar een passende bebouwing en voorts naar een structurele aanpak van het functioneren van het dorpscentrum”.

Daarom moet er, volgens de fractievoorzitter van bbA, een werkgroep worden ingesteld met o.a. inwoners, die het oude dorp van vijftig jaar geleden nog hebben gekend. Maar ook met een vertegenwoordiging uit de huidige bewoners, ondernemers, architecten en deskundigen. Bakker is er van overtuigd dat het een succes wordt. “Daarvoor zijn er genoeg signalen. Evenementen in het Oude Dorp zijn altijd een succes. De horecagelegenheden lopen na vijven vol. De kerstzang op het pleintje voor de kerk trok bijna 2000 mensen.

In goede samenspraak met provincie en hoogheemraadschap moet het mogelijk zijn, dat de Poel over een aantal jaren weer geschikt wordt voor zwemmen en kleine waterrecreatie. Het wordt een stevige opgave, maar passend in het oude dorpshart van de toekomst. Amstelveen heeft al te veel erfgoed verloren laten gaan. Hier hebben we een kans om een nieuw “oud” dorpshart aan de Amstelvener terug te geven. Er is behoefte aan oude waarden. We bouwen geen weilanden meer vol. Burgerbelangen Amstelveen wil gaan voor het cultiveren van een Amstelveens hart in het oude dorp, passend bij de Poelse parel ”.

Frits Suèr Amstelveen, 9 januari 2018

Meer over:

Word donateur