bbA wil Wachtverzachter: om jongeren te ondersteunen die wachten op ggz hulp. 

BurgerbelangenAmstelveen (bbA) dient vanavond bij de Begrotingsraad een motie in over “wachtverzachter”, een manier om jongeren te ondersteunen die wachten op ggz-hulp.

Kinderen die opgroeien in een instabiele thuissituatie, of kampen met psychische problemen, hebben hulp nodig. Maar de wachttijden voor jeugdzorg zijn soms lang. Door de lange wachtlijsten duurt wachten op jeugdhulp vaak langer dan we willen en dan goed is. En zeker voor de jongeren die kampen met (ernstige) mentale klachten, verslechtert de situatie vaak tijdens dat wachten. Het kan fijn zijn om dan contact te hebben met anderen die dit uit eigen ervaring kennen. Mensen die weten wat dat wachten met je doet. Dat biedt “wachtverzachter”, een middel die onder andere in gemeente Utrecht en gemeente Eindhoven succesvol wordt ingezet. 

In Amstelveen zijn er ongeveer 1900 jeugdigen (<18 jaar) die gebruik maken van zorg. Dat gaat zowel om lichte (en vaak snelle) vormen van zorg als de zwaardere zorg, waarvoor vaak wachtlijsten zijn. Ewa Petiet raadslid bbA: “Die wachtlijsten zijn een landelijk probleem en Amstelveen onderneemt al allerlei acties om de wachttijd te verkorten. Maar soms ben je niet meteen aan de beurt om hulp te krijgen en kom je op de wachtlijst. Wij willen voor die momenten graag iets aan toevoegen in de vorm van een heel concrete tool “de wachtverzachter”, waarbij door middel van ervaringsdeskundigen ondersteuning wordt geboden aan wachtende jongeren, én aan hun ouders.”

Meer over:

Word donateur