bbA wil zorgwoningen aan Maccabiadelaan eerlijk verdelen

bbA wil recht doen aan de bedoeling van de Amstelveense Woonzorgvisie en het Regioplan Amstelland en vraagt het college om van begin af aan een eerlijke verdeelsleutel voor de toewijzing van de woon/zorg woningen aan de Maccabiadelaan toe te passen.

Met de intentieovereenkomst tussen de gemeente en Eigen Haard wordt Amstelveen 41 zelfstandige woon/zorg appartementen met een gemeenschappelijke (zorg)ruimte rijker. Het appartementencomplex met sociale huurwoningen moet verrijzen aan de Maccabiadelaan en zal naar verwachting al medio 2025 gereed zijn. 

bbA is verheugd over deze ontwikkeling omdat het nog een aantal jaar zal duren (waarschijnlijk langer dan vijf jaar) voordat de eerste geplande woon/zorg woningen op de locaties Galjoen, Alleman en Duizendblad gerealiseerd gaan worden.

Dat het college de woningen aan de Maccabiadelaan de eerste vijf jaar beschikbaar wil stellen aan Oekraïense vluchtelingen vindt bbA op zich een goede optie. Deze mensen worden nu tijdelijk opgevangen in hotels en zijn uiteraard gebaat bij een woning. Echter bbA is van mening dat de vraag naar passende woningen voor de doelgroep mensen met een zorg- en ondersteuningsvraag even groot is. Mensen wonen steeds langer thuis. Dat leidt tot een toename van zorg- en ondersteuningsbehoeften in de thuissituatie. De leefomgeving en het aanbod van ondersteuning en zorg dient hierop voldoende te worden ingericht zodat kwetsbaarheid uitgesteld kan worden en mensen langer de regie over eigen leven houden. 

Daarom heeft bbA het college gevraagd om vanaf de eerste toewijzing/oplevering van de woningen aan de Maccabiadelaan een verdeelsleutel voor de twee doelgroepen (vluchtelingen en mensen met een zorg- en ondersteuningsvraag) te hanteren, zoals het college ook voor de te realiseren woningen aan de Kalkbranderij een eerlijke verdeelsleutel heeft gehanteerd voor de doelgroepen vluchtelingen en jongeren.

Met de juiste begeleiding is bbA van mening dat met een goede mix van bewoners samen leven & zorgen voor elkaar bevorderd kan worden.

Word donateur