Bestuur neemt afscheid van Chris Smeenk en Monica Pak

Op vrijdag 25 mei jl. heeft het bbA-bestuur afscheid genomen van Chris Smeenk als bestuurslid en van Monica Pak als penningmeester. Dit gebeurde tijdens een geanimeerde lunch, waarbij talrijke verhalen uit het verleden werden opgehaald. Chris Smeenk is namelijk vanaf de oprichtingsdatum lid van bbA. Vanaf die periode heeft hij talrijke functies vervuld, waaronder jarenlang penningmeester. Hier stopte hij twee jaar geleden mee, maar bleef wel aan als algemeen bestuurslid. Chris blijft wel gewoon lid.

Monica Pak werd vijf jaar geleden lid van bbA, nadat zij daarvoor was aangezocht door Linda Roos. Gedurende korte tijd fungeerde ze als burgerlid in de fractie, maar vond dat ze meer thuis was in bestuurszaken. Daarom besloot zij toe te treden tot het bestuur door Chris Smeenk als penningmeester op te volgen. Monica wordt als penningmeester nu opgevolgd door Daniëlle de Kluijver.

Bij dit afscheid overhandigde Chris Smeenk aan secretaris Frits Suèr de originele oprichtingsakte van 28 mei 1993, die hij nog in zijn archief had. Alsmede de niet te hoge rekening van de notaris uit die tijd.

Meer over:

Word donateur