Bij Newa 2 ook rotonde aan Groenelaan

Donderdag 27 mei presenteerde de projectontwikkelaar Waterland Real Estate het definitieve ontwerp van het gebouw, dat op de hoek van de Groenelaan/Sportlaan de plaats moet innemen van het benzinestation. In de bijbehorende showroom konden de bewoners van de omliggende flatgebouwen Newa, Najade, Donau, Stratus en Cumulus wat er is terecht gekomen van de twee maanden daarvoor gehouden inspraakronden en de daarin gedane voorstellen.
Alleen moest de projectontwikkelaar op het laatste moment het eindproject nog wijzigen, omdat men een dag van te voren te horen had gekregen dat er extra ruimte nodig was voor het aanleggen van een rotonde, in plaats van de huidige T-kruising. Die wel erg late mededeling was temeer onnodig omdat al een half jaar geleden wethouder Ellermeijer aan het bestuur van de wijkkoepel had laten weten, dat de gevaarlijke T-kruising zou worden vervangen door een rotonde, iets waar de wijkkoepel eerder al op had aangedrongen.

Dit betekende dat er minder appartementen beschikbaar komen en wellicht de plannen voor wat betreft de kosten worden gewijzigd nl. in middeldure appartementen. Onder het gebouw komt een parkeergarage van twee verdiepingen en ruimte voor winkels en wijkvoorzieningen. Best heel mooi, maar voor de meeste bewoners nam dit niet het bezwaar weg, dat de nieuwbouw te groot is voor de betrekkelijk kleine ruimte. De bezwaren blijven dus. De bewoners wachten af wat er nu verder gebeurt, maar zij zullen zich zeker niet bij nieuwbouw op deze plaats neerleggen.

Word donateur