Blunderlaan

Binnen bbA is de herprofilering van de Nieuwe Kalfjeslaan in het Amsterdamse Bos al een half jaar een bijna emotioneel gespreksonderwerp. Dat komt omdat in die omgeving nogal wat partijgenoten met grote regelmaat hun hond uitlaten of gewoon een stukje trimmen. De laan, die rondom de hockeyvelden naar de manege loopt, ligt op Amstelveens grondgebied. Borden aan het begin geven aan dat de weg wordt aangelegd onder de verantwoordelijkheid van de regio Amsterdam. Een herprofilering, die de weg beter en veilig moet maken zeggen de borden aan het begin. Het tegendeel is waar.

Tijdens de afgelopen weekeinden ontstond er steeds een enorme parkeerchaos aan het begin van de weg. De hockeywereld is best een aardige samenleving, maar ook daar zitten echte mensen tussen, die het liefst hun auto langs het veld parkeren. Het benul dat 150 meter naar rechts op de voormalige recreatievelden parkeerruimte genoeg is, is niet aan de Volvomoeders en SUV-bezitters  besteed. Dus zetten die hun wagens maar op het voetpad – voor zover dat er is – of in de berm; maar wanneer het daar ook vol is, gewoon op de weg. Het gevolg is dat er, voor zowel inkomend als uitgaand verkeer, niet meer dan een strook van drie meter breed asfalt over is. Het Inkomend verkeer moet dan wachten tot uitgaand verkeer voorbij is.

Wij eenvoudige trimmers en hondenuitlaters zagen dat al weken van te voren aankomen. Helaas, de  mannen en vrouwen met Ir. of Ing. voor hun naam niet. Maandenlang konden wij ons dan ook verbazen over een bijzonder staaltje geldverspilling, ambtelijke onkunde, amateurisme en gebrek aan praktijkervaring. Het kan niet waar zijn!

Hoewel er zelfs ruimte genoeg aanwezig is om een apart fietspad aan te leggen, zagen de mensen achter de tekentafels dat anders. Het gevolg is dat de weg een halve meter te smal is en dat het in de bocht voor bussen en paardentrailers moeilijk is om elkaar te passeren. Wij zagen ook dat wandelpaden ineens ophielden en dat er een strook voor autobussen werd aangelegd die 20 cm. te smal is. Al gauw werden er op die strook boomstammen gelegd, zodat er helemaal niemand meer kon parkeren. Toen ik – op vrijdag 18 november – met onze fotograaf de blunders wilde vastleggen, waren die boomstammen ineens weg en de busbordjes afgedekt.

De te smalle rijbaan noopt vrachtwagen- en buschauffeurs bij het passeren hun toevlucht te zoeken tot de berm, wat leidt tot diepe moddersporen en vernielde bermen. Autobussen worden nu verwezen naar een strook grind op het braakliggend stuk grond voor de openlucht-manege. Het blauwe busbordje staat pal naast de rood-witte 

paaltjes, die het voor de chauffeurs onmogelijk maken de grindstrook op te rijden. Vervolgens hebben de ingenieurs van de wegenbouw een nieuwe ingang geschapen even rechtsom richting manege. Maar die is zo krap dat geen bus de draai kan maken zonder een paal, een berm of een geparkeerde auto te vernielen.

En dan is er nog het vernieuwde parkeerterrein richting de Emmakade. Door het te verleggen en wat bomen te kappen zijn er meer parkeerplaatsen voor met name de 

clubs VRA en Pinoké. Het fietspad is in het midden waardoor fietsers nu twee keer overstekende auto ’s moeten ontwijken. Er is ook aan de gehandicapten gedacht. Maar die moeten wel een zwemvest of op z’n minst kaplaarzen meenemen. Want hun parkeerplaatsen zijn op het laagste punt van het parkeerterrein aangelegd en staan bij regenachtig weer continu onder water.

Een komisch gezicht vormen op dit moment de lantaarnpalen. Er zijn nieuwe geplaatst, pal naast de oude.  Benieuwd of die oude palen ooit nog eens worden weggehaald.

Natuurlijk kunnen we zeggen dat deze geldverspilling niet ten laste komt van Amstelveen. Indirect  wel, via de regio Amsterdam. Zonde van dat geld. Daar hadden we mooi een extra buslijn voor de  Amstelveners mee kunnen financieren.

 


 

Amstelveen, 20 november 2017 Frits Suèr

 

Meer over:

Word donateur