Bovenkerk boos over onverwachte wegafsluiting

Evenals de meeste  vergaderingen van de wijkplatforms in deze periode  stond ook de bijeenkomst van  Bovenkerk op maandag 6 oktober in het teken van informatie over zorg, zelfredzaamheid en sociale samenhang in de buurt.  Als eerste spreker vertelde mevrouw L. Geubels  van de huisartsenpraktijk wat men in de toekomst van de zorg kan verwachten. Ze zei ook,dat het huisartsenlaboratorium is uitgebreid.
De heer Belderop van het gemeentelijke sociale team  behandelde de onderwerpen sociale samenhang en wees er op, dat van de bewoners meer initiatieven worden verwacht. De gemeente zal de Bewoners initiatief Groep  (BIG) blijven ondersteunen en als voorbeeld wordt het in stand houden van het badje genoemd.
Menno Abrahams van de gemeente mocht uitleggen waarom  het fietspad en de weg bij de Zetterij plotseling waren afgesloten.  Hij legde uit, dat de Gasunie zonder de gemeente te informeren de wegen had afgesloten voor werkzaamheden. Het gevolg was veel boze telefoontjes naar het gemeentehuis, omdat fietsers en autobussen nu anders moesten rijden zonder dat men op te hoogte was gesteld en dat gold ook voor de nooddiensten.
Geklaagd werd er over de huur van het Noorddammercentrum;   nl. 54.000 euro per jaar. Dit moet Bovenkerk zelf opbrengen. Men vond het niet eerlijk, dat  Randwijck en Keizer Karelpark  wel subsidie krijgen en Bovenkerk niet.  Ter afsluiting verzorgde Ton van Oostwaard van de gemeente een diapresentatie over de renovatie werkzaamheden aan de toren van de Urbanuskerk