Bovenkerk buigt zich over verkeer Noorddammerlaan

Bovenkerk gaat zich middels een door de gemeente te houden enquête bezighouden met een oplossing voor de verkeersdrukte op de smalle Noorddammerlaan. Op woensdag 3 april kregen de bewoners, tijdens een druk bezochte Bewonersavond Bovenkerk een presentatie van de door de gemeente bedachte mogelijkheden. Verkeersdeskundige Paul Glissen presenteerde drie varianten:

  1. Een knip in de weg ter hoogte van de Urbanuskerk, zodat er geen mogelijkheid meer is voor doorgaand verkeer.
  2. Een knip in de weg aan het einde va de Legmeerdijk, waar meer ruimte is voor een keermogelijkheid voor het verkeer, dat toch op de Noorddammerlaan moet zijn voor bijv. laden en lossen.
  3. Een 30 kilometer-zone. Doorgaand verkeer blijft mogelijk, maar is minder aantrekkelijk. De totale afname van het verkeer is moeilijk voorspelbaar.
  4. In de varianten b en c is het ook mogelijk om tussen de Urbanuskerk en het Silversant een pleintje, zoals in het oude Dorp, aan te leggen.

Om een zo groot mogelijk draagvlak te verkrijgen gaat de gemeente een enquête onder de Bovenkerkers instellen.

Urbanuskerk

Met het herstel van de Sint Urbanuskerk schiet het niet echt op. Er worden wel plannen gemaakt voor herstel, maar binnen de muren van de kerk is het een grote ruïne. Er is nog veel geld nodig voor de inrichting van de kerk. Zoals bekend is de toren onbeschadigd uit het vuur gekomen. Daarom is hij op 25 mei, de verjaardag van Amstelveen, beschikbaar voor het publiek om naar de top te klimmen. Met de gemeente wordt nog steeds gesproken over een onderverdeling tussen de kerk (multifunctioneel) en het nieuwe centrum in de huidige tuin van de kerk. De gemeente vond het idee aanvankelijk te duur, maar nu is het kerkbestuur optimistisch en verwacht een positief resultaat.
(Naschrift redactie F.S.: Benieuwd welke kerk eerder hersteld is; de Urbanus of de Nôtre Dame.)

Word donateur