Bovenkerk ongerust over veiligheid Noorddammerlaan   

Tijdens de drukbezochte vergadering van het wijkplatform Bovenkerk op woensdag 2 juli jl. hebben diverse aanwezigen hun ongerustheid geuit over de veiligheid op de Noorddammerlaan. Het is inclusief de fietspaden een relatief smalle weg, waarop volgens velen te hard wordt gereden. De Bovenkerkers zijn nu handtekeningen aan het verzamelen om die aan te bieden aan wethouder Brandes en aan de verkeersdeskundigen in de hoop, dat er iets verbeterd kan worden.  Voorzitter  Johan van Rijt liet weten dat in het najaar de trottoirs en de fietspaden van de Noorddammerlaan en de Legmeerdijk worden aangepakt. Dit moet  in januari 2015 klaar zijn.
Voorzitter Van Rijt vertelde  ook  dat het plaatsen van een zendmast op het  Roda sportcomplex nog niet definitief is, maar dat de omwonenden tijdig hierover worden geïnformeerd. Van Rijt  vertelde ook, dat zijn bestuur ontevreden is over de verdeling van het leefbaarheidsbudget ten gunste  van het Oude Dorp.
Tom Gelderhof, de gemeentelijke begeleider van de sociale teams, hield een korte lezing met als vraag hoe  de sociale samenhang “Buren voor buren” in Bovenkerk en in heel Amstelveen het beste vorm kan worden gegeven.  Lex Koot  riep de aanwezigen op mee te doen aan de bijeenkomst bij het pierebadje (4 juli  jl.) met als thema  Hoera het is vakantie. Het is een buurtbijeenkomst bij de zandbank en het badje om het begin van de vakantie te vieren. Met bbq  en muziek.