Burgerbelangen Amstelveen (bbA) maakt zich ernstig zorgen over participatieproces aanpassingen Amsterdamse Bos

Na het webinar ‘Hond en Natuur’ dat op 9 september door de gemeente Amsterdam-Amsterdamse Bos is georganiseerd, maakt bbA zich ernstig zorgen over het participatieproces voor de aanpassingen in het bos volgens ‘het Bosplan’, dat Amstelveen in gezamenlijkheid met Amsterdam heeft opgesteld. Handelt de gemeente Amsterdam-Amsterdamse Bos op eigen houtje? Is hier sprake van vooringenomenheid?

Het webinar startte met de boswachter die het spits afbeet met zijn niet geheel onbevooroordeelde visie op honden en mensen in het bos. Daarna kwam de onderzoeker van bureau Waardenburg die als expert de opdracht had gekregen van het Amsterdamse Bos om onderzoek te doen naar de vraag: ‘wat is de invloed van honden op de natuur’? En tot slot kregen de deelnemers een misplaatst lesje in hondengedrag.

Tijdens het webinar bleek het hier te gaan om een literatuuronderzoek, waarbij de onderzoeker gemakshalve de bronnen niet vermeldde (hij ging ervan uit dat de deelnemers daar toch geen belangstelling voor zouden hebben) en liet gaandeweg zijn presentatie merken het bos zelf niet te kennen. Het was hem niet bekend dat in de door hem als kwetsbare zones aangemerkte delen van het bos een hondenverbod geldt.

Men had kennelijk niet de moeite genomen om zich vooraf te verdiepen in de deelnemers. Kitty Huisman, sinds enige tijd actief betrokken bij bbA: “Ik ben verbouwereerd. De vele vragen in de chat waren blijkbaar erg lastig. Hier had men duidelijk niet op gerekend. Vragen werden dan ook genegeerd en de selectief uitgekozen vragen werden afwijkend of niet beantwoord. Dat belooft niet veel goeds voor de interpretatie van de enquête die op de webpagina van het Amsterdamse Bos kan worden ingevuld. Het lijkt erop dat de uitkomsten voor de hondenzonering allang vaststaan.”

Na deze teleurstellende vertoning is het bijna beangstigend dat de organisator van het webinar in de aankondiging aangeeft dat bevindingen uit het onderzoek, tips en adviezen ‘een waardevolle bijdrage’ vormen in het participatietraject (over de hondenzonering in het bos) dat in september start.

Inmiddels is door bbA contact gezocht met wethouder Floor Gordon en zijn de ervaringen en zorgen gedeeld. Raadslid Jacqueline Solleveld: “We willen weten welke rol Amstelveen hier heeft en hoe het kan dat gemeente Amsterdam-Amsterdamse Bos klaarblijkelijk op eigen houtje opereert. Het Amsterdamse Bos is van grote betekenis voor Amstelveen, haar inwoners en haar gebruikers. Het kan niet zo zijn dat er op deze wijze wordt gesold met participatie en de inbreng van onze inwoners.”

Meer over:

Word donateur