Burgerbelangen Amstelveen (bbA) mist oprechte betrokkenheid College bij buurtinspraak

Beslissingen in de Amstelveense wijken kunnen een behoorlijke impact hebben op de buurt. 

bbA wil dat het college eerder in gesprek gaat met de bewoners. Ewa Petiet (bbA): “Wij willen opkomen voor de belangen van de Amstelveense buurtbewoners. Aan de Amsterdamse weg 311 komt een kinderopvang. De bewoners werden hierover geïnformeerd door een brief, terwijl eerder de vergunning werd geweigerd. Er ontstaat dan onvrede in de wijk”.

Bewoners maken zich zorgen over de verkeersveiligheid en hebben een brief met 90 handtekeningen verzameld en gestuurd naar het college. Het college (middels wethouder Raat) heeft gereageerd dat ze pas met de bewoners in gesprek willen als er een afgerond voorstel ligt van initiatiefnemer Partou Kinderopvang. Ewa Petiet: “Dit gesprek met de buurtbewoners moet natuurlijk gezien de onrust in de wijk eerder gebeuren en niet op het einde van het traject.” 

Buurtparticipatie is een van de belangrijkste pijlers van Burgerbelangen Amstelveen. Ruud Kootker (fractievoorzitter): “bbA herkent ditzelfde proces van het vorige college: eerst de plannen doordrukken en daarna damage-controle zoals bijvoorbeeld verkeersdoorstroom en parkeren in het “Oude Dorp” en het participatieproces rondom de Bovenkerkerlaan”.

Burgerbelangen stelt mondelinge vragen aan wethouder Raat (VVD) over het gekozen proces inzake de ophef rondom de verkeersveiligheid van kinderopvang Johanneskapel. 

  1. Is het college het met de fractie van bbA eens dat gezien de onrust die is ontstaan, vroegtijdige participatie en inbreng van bewoners bij kan dragen aan het draagvlak voor dit plan?
  2. Is het college het ook eens met bbA, dat voordat er een definitief plan ligt, (opnieuw) het gesprek met bewoners moet worden aangegaan, bij voorkeur samenmet de vertegenwoordigers van de kinderopvang?
  3. Is het college bereid haar huidige aanpak, gericht op het presenteren van een definitief plan, te wijzigen en ervoor te zorgen dat de bewoners voorafmeegenomen worden in de planvorming in plaats van achteraf met voldongen feiten geconfronteerd te worden?
  4. Wanneer kunnen bewoners een uitnodiging voor een openbaar gesprek verwachten?

Meer over:

Word donateur