Burgerbelangen Amstelveen niet in nieuwe coalitie

Burgerbelangen Amstelveen (bbA) zal geen zitting nemen in een nieuw te vormen college van burgemeester en wethouders voor de komende vier jaar. Hoewel de drie partijen het zo goed als eens waren over coalitieprogramma, financiën en portefeuilleverdeling, hebben de aspirant coalitiepartners VVD en D66 het bestuur en onderhandelaar Ruud Kootker tot hun verbijstering  meegedeeld geen vertrouwen te hebben in een succesvolle samenwerking.
BbA is teleurgesteld in het besluit van de VVD  en D66, ook al omdat bbA  in het belang van Amstelveen en de coalitie uiteindelijk schoorvoetend akkoord is gegaan met het aanstellen van een vijfde wethouder.  BbA is  namelijk altijd tegen uitbreiding van het aantal wethouders van 4 naar 5 geweest.

Complicaties gingen zich voordoen toen bekend werd dat de beoogde wethouder van bbA, Peter Bot zich om gezondheidsredenen moest terugtrekken.  Peter Bot was in de afgelopen vier jaar ook al  wethouder voor bbA.  Na diens terugtrekken  hebben bestuur en fractie unaniem uit hun midden een nieuwe wethouderskandidaat aangewezen  t.w. Ruud Kootker. Dit leidde ertoe dat de drie partijen zaterdag 28 april in brede samenstelling overleg hebben gevoerd om elkaar goed te informeren en de situatie te bespreken. Voor dat moment had bbA de beide andere partijen, conform afspraak , al geïnformeerd over Ruud Kootker als haar nieuwe wethouderskandidaat.

Voorzitter Paul van der Meer hierover: “Het is in de politiek een goede gewoonte, dat de partij waarmee  je een coalitie aangaat zelf haar vertegenwoordiger voor het College aandraagt.  Zo is ook onze insteek geweest bij deze zeer bijzondere situatie. Een paar jaar geleden hebben wij bewust gekozen voor nieuwe gezichten in de partij en hen mede de gevraagd op basis van hun specifieke kennis en expertise. Dat resulteerde in nieuwe topmensen die zowel in de raad als in het college van toegevoegde waarde kunnen zijn. Dat onze wethouderskandidaat relatief onbekend is in de Amstelveense politiek hebben wij eerder als een voordeel dan nadeel gezien. Wij krijgen nu sterk de indruk dat de andere partijen koudwatervrees tonen”.

Tijdens een gesprek “ over het verdere verloop van het proces”  van vrijdagochtend (11 mei) hebben VVD en D66 meegedeeld dat een gebrek aan vertrouwen en openheid aan de zijde van bbA de reden is om de potentiële coalitiesamenwerking op te zeggen. BbA herkent zich  in het geheel niet in dit verwijt, temeer daar in vervolggesprekken met de beide lijsttrekkers op maandag 30 april jl.  en met de  voorzitters van VVD en D66 op 9 mei jl.  volstrekte openheid van zaken  door de bbA- onderhandelaar is gegeven.

Na de verkiezingen heeft bbA aangegeven een coalitie te willen vormen met VVD en D66 omdat hiermee recht werd gedaan aan de verkiezingsuitslag. Bovendien konden de drie partijen terugzien op een geslaagde samenwerking in de afgelopen jaren waarbij bbA zich altijd een betrouwbare en loyale coalitiepartner heeft getoond. BbA zal nu na acht jaar in de coalitie hebben gezeten, als oppositiepartij de lokale belangen van alle Amstelveners gaan behartigen.

Meer over:

Word donateur