Burgerbelangen wil door met coalitie

foto van https://www.amstelveen.nl/

Donderdag 29 maart werd de nieuwe gemeenteraad voor de periode 2018-2022 geïnstalleerd. Burgemeester Eenhoorn liet alle raadsleden de eed afleggen, waarna ook de burgerraadsleden officieel werden benoemd. Hun taak is om de fractieleden te ondersteunen en assisteren. Voor bbA zijn de burgerleden Daniëlle de Kluijver, Henk Heuvingh en Pieter Monkelbaan Daarna kregen alle fractievoorzitters de gelegenheid in het kort de verkiezingen te evalueren. Voor bbA deed Ruud Kootker dat in zijn nieuwe functie van fractievoorzitter. Hieronder volgt zijn maidenspeech in de raad. Daarin pleit hij voor het voortzetten van de coalitie van de afgelopen periode met de partijen VVD, D66, PvdA en bbA.

Bevredigend

“ De uitslag van de verkiezingen is voor Burgerbelangen Amstelveen zeer bevredigend. Hoewel we het zelfde aantal zetels hebben behaald als in 2014, opnieuw 4, is er een groot verschil te zien in het aantal stemmen dat wij hebben verworven. Waren dat er in 2014 3200, nu waren het er meer dan 4 duizend, 4103 om precies te zijn. Een stijging van 900 stemmen overeenkomend met een groeipercentage van bijna 27%. Daarmee kan Burgerbelangen Amstelveen met recht stellen een stabiele lokale partij in onze Amstelveense gemeenschap te zijn. En met 24 jaar zitting in de Raad en 8 jaar wethouderschap zijn wij ook niet meer weg te denken uit de Amstelveense politiek. Alle reden om eind mei ons 25 jarig bestaan te vieren.
Uiteraard gaan de felicitaties naar de winnaars en dat is in de eerste plaats Actief voor Amstelveen dat met twee zetels zijn intrede in deze raad maakt, en natuurlijk gaan de felicitaties ook uit naar GroenLinks en de VVD die beiden een zetel winst wisten te behalen.

Mooie stijging

Hoewel de opkomst met 58,1% een mooie stijging is ten opzichte van 2014 met 55,4 % willen daar toch ook een kanttekening bij plaatsen. Nog teveel mensen hebben niet gestemd of hebben niet willen stemmen en dat signaal, vinden wij, moet heel serieus worden genomen. Kennelijk ontbreekt het vertrouwen in de politiek en is de afstand van de burger tot de gemeentepolitiek nog te groot. Hier ligt naar ons oordeel een belangrijke opdracht om er zorg voor te dragen dat de verbinding wordt gemaakt, dat onze burgers zich echt gezien en gehoord voelen, en zich betrokken weten en zichtbaar invloed krijgen op wat er in hun buurten, wijken en stad gebeurt. In de vorige raadsperiode en in onze campagne hebben wij al nadrukkelijk aandacht gevraagd voor het vergroten van de invloed van de burger op de democratische besluitvormingsprocessen en het belang van burgerparticipatie. Ons lijkt dat wij hier in de komende raadsperiode zeker prioriteit aan zouden moeten geven.
De coalitie bestaande uit VVD, D66 , PvdA en Burgerbelangen Amstelveen heeft in zijn totaliteit een zelfde aantal zetels, namelijk 24, behaald als in 2014 met dien verstande dat het totaal aantal stemmen uitgebracht op de 4 partijen gezamenlijk 700 hoger is.

Duidelijk signaal

Het lijkt ons een duidelijk signaal dat de kiezer vertrouwen heeft in de bestaande coalitie en niet op zoek is naar een rigoureuze wijziging van het beleid. Voor Burgerbelangen Amstelveen alle reden om opnieuw de bereidheid uit te spreken de verantwoordelijkheid, die we de afgelopen raadsperiode hebben genomen door tot het college toe te treden, ook in de komende periode weer te willen dragen. Uiteraard op basis van een nieuw en evenwichtig programma akkoord, waarin wij ons en elkaar kunnen herkennen om samen verder te werken aan een sterker Amstelveen.
Wij kunnen ons vinden in de opzet, waarbij de twee grootste partijen VVD en D66 nu het voortouw nemen en waarbij een eerste inventarisatieronde wordt gemaakt door met alle partijen in de raad in gesprek te gaan. Voor Burgerbelangen Amstelveen geldt daarbij nadrukkelijk dat wij in onze opstelling geen partijen uitsluiten maar dat insluiten per definitie ons devies is.

Organisatie vlekkeloos

Tot slot willen wij nog graag een opmerking maken over de organisatie en de uitvoering van de verkiezingen zelf. In onze ogen zijn deze vlekkeloos verlopen! Dat is een geweldige prestatie en wij willen dan ook niet alleen de ambtelijke organisatie complimenteren maar ook een bijzonder woord van dank uitspreken naar iedereen die op welke wijze dan ook betrokken is geweest en die gezamenlijk ertoe hebben bijgedragen dat onze burgemeester 21 maart al om 16 minuten over 11 de uitslag bekend kon maken”, aldus Ruud Kootker in de gemeenteraad.

Meer over:

Word donateur