Burgerbelangen wil meer informatie over kappen van bomen

Burgerbelangen Amstelveen (bbA) wil dat het gemeentebestuur de raad met enige regelmaat (bijv. eens per kwartaal) informeert over de boomkap. Daartoe vraagt bbA een rapportage over de data en tijdvakken waarbinnen boomkap heeft plaats gevonden. Voorts het aantal gekapte bomen, de data, tijdvakken en plaats waar de gekapte bomen zijn gecompenseerd door aanplant van nieuwe bomen. Indien een andere groensoort hiervoor wordt ingezet willen we graag het type en het aantal vervangende bomen en groensoorten.

Groen voor Groen Beheer

BbA beseft dat bij de vele infrastructurele projecten we er meestal niet aan ontkomen om bomen te kappen, maar die bomen dienen wel vervangen te worden in Amstelveen. Er is wel een “groen voor groen” beleid, maar het is bij het publiek niet voldoende duidelijk waar, wanneer en in welke mate een boom of ander groen wordt vervangen. Omdat groen beeldbepalend is en bewoners van Amstelveen zuinig zijn op het groen is het belangrijk dat de gemeente haar inwoners regelmatig goed informeert hoe de compensatie van die boomkap plaatsvindt, meent bbA.

Meer over:

Word donateur