Buurtwelzijn in Bovenkerk 

Tijdens een druk bezochte bijeenkomst van het wijkplatform Bovenkerk op woensdag 11 februari  jl.  is uitvoerig stil gestaan bij de sociale samenhang in de wijk. Hugo en Hans van der Kooy  presenteerden een powerpoint presentatie over het thema Buurtwelzijn.  De grote vraag was wie van de bewoners wil meewerken aan een energiek Bovenkerk, aan het verbinden van de diverse initiatieven, aan de diverse activiteiten in de buurt, aan het versterken van de sociale   samenhang en natuurlijk aan het streven om het    Noorddammercentrum in  leven te houden.  Dit bewonerscentrum krijgt voor 2015 nog subsidie, maar het is onzeker of dat zo blijft.  Er werd ook gediscussieerd over de kleinschalige kinderopvang, waarvan  men vindt, dat die door te veel regels wordt bemoeilijkt. 


Vervolgens vertelde Menno Abrahams , projectleider bij de gemeente,  dat er vertraging is ontstaan bij de bestrating aan de Noorddammerlaan. De oorzaak is een gasleiding, die tenminste 80 cm.  onder de bestrating moet liggen.  Het probleem was dat  de leiding op de fundering van een brug lag en die moest eerst worden verwijderd.  Binnenkort wordt gestart met bouwfase 5 van Bovenkerk.  Het verbreden van de Beneluxbaan is voorlopig niet mogelijk omdat er vervuilde grond in het dijklichaam zit. Daar moet eerst een oplossing voor worden gevonden.
De nieuw op te richten Bewoners Groep Bovenkerk  zoekt naarstig naar uitbreiding van het bestuur en naar mensen die willen mee helpen met de organisatie van diverse activiteiten.  Voorzitter  Johan van reit liet weten, dast de weekmarkt iedere woensdag weer compleet is en ook de bakkerij  Het Stoepje  is weer present.