Chagrijn bij bewoners Bankras/Kostverloren

Tijdens de vergadering van het wijkplatform Bankras – Kostverloren op donderdag 11 juni 2020 was het chagrijn de hele avond duidelijk voelbaar. Chagrijn over de grootse bouwplannen in de wijk, chagrijn over het niet gehoord worden bij de invoering van de parkeervergunningen, over de sterk toenemende drukte, de onwil van de gemeente om een tijdelijke ontsluitingsweg naar de Olympiadelaan aan te leggen, de plannen om de wijkplatforms op te heffen en ga zo maar door. Wellicht dat deze ergernis hem deed verzuchten: “Ik verwacht dat de lokale partijen bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen gaan winnen”.

Voorzitter Ben Jonker was in feite maar over één ding blij; namelijk het verschijnen van de inderdaad prima verzorgde zomereditie van de Buurtkrant. Een beetje blij was Jonker omdat de rotondes van de Beneluxbaan klaar zijn. Met dien verstande dat de bochten voor het afslaande verkeer zo scherp zijn dat de vrachtwagens voor de bevoorrading van de supermarkten er niet in een draai doorkunnen. De wijkagent Ruud Loman vond dat ze ruimer moeten worden aangelegd. “Daar is nog een beetje ruimte voor. Maar het gevolg is wel dat er verkeersoverlast is omdat de chauffeurs nu de weg door de woonwijk kiezen”.

Bij het punt parkeervergunningen ergerde de wijkvoorzitter zich er aan, dat er niet is afgestemd met het wijkplatform. Voor de uitbreiding van het betaald parkeren ontbreekt de getalsmatige onderbouwing en er staat niets over draagvlakmeting, aldus de voorzitter.

Hoewel de Gemeenteraad in februari het voorstel voor een Amstelveense buslijn heeft aangenomen is het daarna stil geworden. Jonker was ook geïrriteerd omdat wethouder Marijn van Ballegooijen de wijk de slechtst georganiseerde wijk van Amstelveen had genoemd. Jonker somde toen het aantal activiteiten op dat in de wijk had plaats gevonden. ” Het enige wat ontbreekt is goed openbaar vervoer met de andere wijken. Daarnaast willen we de wijk groen houden en niet volbouwen met beton en steen”.

Over dat laatste is de nodige opwinding ontstaan. De bouwplannen op en rondom het terrein van de voormalige Bankrashal heeft tot grote boosheid bij de bewoners geleid. Vooral omdat de plannen ten koste gaan van veel groen. Omdat men vindt dat niet is tegemoetgekomen aan de bezwaren is een Stichting Allemansbelang opgericht, die de protesten en het verzet gaat bundelen. “Het draagvlak voor de plannen is nu te laag om het zo maar even door te drukken”, stelt de Stichting Allemansbelang.

Word donateur