“College geeft RTVA geen kans”

In de raadscommissie Burgers en Samenleving van 29 januari werd uitvoerig gesproken over de toekomstige financiering van RTVA. De wethouder stelt een flinke bezuiniging voor, omdat naar zijn oordeel (en dat van zijn partij de VVD) RTVA onvoldoende kwaliteit levert. Volgen alle oppositiepartijen komt dit vooral omdat RTV onvoldoende financiële ruimte krijgt om die gewenste kwaliteit te leveren. Overigens kon de VVD geen moment aangeven wat ze dan wel van de lokale zender verwacht, behalve dat men, zoals woordvoerder Kees Noomen zei, de invulling van de zendtijd anders ziet. (F.S.)

Standpunt bbA

Hieronder volgt het standpunt van bbA, zoals Marga van Herteryck het in de commissie verwoordde.

“In de Raad van 12 december 2018 is de motie Lokale Media: Nu aktie voor RTVA aangenomen.
Er wordt nu uitvoering gegeven aan de motie. De uitzendlicentie blijft bij RTVA, en er is feitelijk sprake van samenwerking tussen RTVA en NH Media.
Samenwerking is het sleutelwoord voor gelijktijdige verhoging van de kwaliteit, en maatschappelijke waarde en verlaging van de productiekosten. Daarvan zijn wij als Raad en ook RTVA overtuigd. Er is dan ook inmiddels een samenwerkingsovereenkomst met NH Media gesloten, en er ligt een stappenplan om deze samenwerking verder uit te rollen.

Wat BBA betreft zou nu de inzet moeten zijn:

  1. voortzetting van RTVA met een intensieve samenwerking met NH Media, en langs deze weg verder professionaliseren (met betaalde krachten);
  2. aandacht voor governance (met afspraken over aan/aftreedroosters bestuur en PBO), maar die aandacht is er gelukkig ook bij RTVA;
  3. onafhankelijke journalistiek mogelijk maken en houden in een verschraald journalistiek landschap (want zelfs Het Amstelveens Nieuwsblad gaat nu over naar betaling voor premium artikelen);
  4. subsidiering overeenkomstig het voorstel RTVA , en met een betaalbare oplossing voor de huisvesting.

Dan nu over het voorstel van het College. Deze is ronduit teleurstellend. Het College stelt dat van verregaande samenwerking geen sprake is. Daar zijn wij het niet mee eens!

We kunnen hier nu een welles nietig discussie voeren over wat wij verstaan onder “verregaande samenwerking”, maar daar komen wij vast niet uit.

Het voorstel van het College is feitelijk niets anders dan doen wat wettelijk verplicht is, waarmee het College aangeeft er eigenlijk niet in te geloven. Het collegevoorstel geeft RTVA geen echte kans. Als dit de stelling van het College is, dan doet zij feitelijk een “leeg “, en daarmee slecht voorstel. Ik zou bijna zeggen: een vorm van onbehoorlijk bestuur.
Media vormen de wortels van onze democratische samenleving. Er wordt weliswaar met het voorstel voldaan aan de wettelijke verplichting om een lokale publieke omroep te bekostigen. Maar het is ook de verantwoording van de gemeente om te zorgen voor voldoende en onafhankelijke Amstelveense content voor de Amstelveense inwoners.

Bovendien lijkt het college met haar opstelling weinig empathie en verbinding te voelen met de velen (raadleden en burgerraadsleden) die bij de voorlichtingsbijeenkomst van RTVA een positieve grondhouding hebben laten zien.
Ik heb dan ook de volgende vragen aan het College.

Vindt het College werkelijk dat zij voldoet aan de verantwoording van de Gemeente om te zorgen voor een kwalitatief en een lokaal toereikend media-aanbod; een lokale omroep die de kans krijgt veel eigen nieuws uit de haarvaten van de samenleving te brengen?

Als het collegevoorstel wordt aangenomen en RTVA wordt aangewezen als lokale publieke media-instelling, hebt u dan echt de overtuiging dat RTVA met de voorgestelde bekostiging hieraan zal kunnen voldoen? Wat betekent dit voor de toekomstbestendigheid van onze lokale media. Is de Amstelvener met uw voorstel echt gebaat?

Wij hebben onze ernstige twijfels en overwegen dan ook om een amendement in te dienen om de subsidie conform het begrotingsvoorstel van RTVA toe te kennen, inclusief een oplossing voor betaalbare huisvesting.

Graag hoor ik van de andere partijen hoe zij hier tegenover staan”.

Steun AvA en Groen Links

BbA kreeg steun van vooral AvA en Groen Links. Toen de wethouder betoogde dat RTVA eerst moet professionaliseren vroegen deze partijen meteen hoe hoe hij dat ziet, zonder geld beschikbaar te stellen om die professionals aan te trekken. Nadat de andere oppositiepartijen ook het voorstel van de wethouder bekritiseerden en de SP zich bij het verzet van AvA, bbA en Gren Links aansloot deed Marga van Herteryck een beroep op de wethouder om het voorstel terug te nemen. “De grootst mogelijke minderheid in de raad ziet uw voorstel niet zitten. Is het geen voorbeeld van onze democratie om rekening te houden met zo’n grote minderheid en uw voorstel te heroverwegen? “.

Wethouder Rob Ellermeijer besloot uiteindelijk om nog eens te kijken wat hij kan doen.

Meer over:

Word donateur