Communicatie

In de afgelopen jaren zijn er verscheidene fricties ontstaan tussen burgers en overheid. Met name omdat burgers zich overvallen voelden door acties en plannen van de gemeente. De burgers kregen het gevoel dat er over hen werd beslist, zonder dat zij zelf iets konden inbrengen. Burgerbelangen Amstelveen wil daarom gemeentelijke plannen, die burgers aangaan omdat zij er direct  mee te maken krijgen, eerst aan de betrokkenen voorleggen, voordat de gemeente met een definitief voorstel komt. De partij vindt dat er voor dit soort projecten een communicatiedraaiboek hoort te zijn. Dat voorkomt onnodige irritaties. Bovendien heeft de ervaring van de laatste jaren geleerd dat burgers ook zelf met goede (soms betere) ideeën kunnen komen.

Die burgercreativiteit mag niet worden genegeerd. Tegelijkertijd biedt een goede en open communicatie de kans om aan inwoners uit te leggen, waarom iets wel of niet kan. Want ook dat moet de Amstelvener zich realiseren: de overheid kan niet iedereen tevreden stellen.


VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014 – 2018
Zorg en Welzijn Jeugdbeleid
Woningmarkt en woningverhuur Wijken
Natuur en milieu Sport en bewegen
Werk en economie Kunst en Cultuur
Schiphol Cultuur en Samenleving
Openbaar vervoer Vrijwilligerswerk
Veiligheid Communicatie
Verkeersveiligheid Algemeen leefgenot, tolerantie en begrip
Onderwijs