Cultuur en Samenleving

Amstelveen kent onder haar inwoners een grote verscheidenheid aan culturen. Het is van belang om inwoners, die uit een andere culturele omgeving komen, op een open en vanzelfsprekende manier te integreren in onze samenleving. Dit met respect voor elkaars achtergronden en ontwikkeling. Culturele uitingen van alle culturen dienen met respect te worden bezien en waar nodig of wenselijk te worden ondersteund. Het onderwijs kan bij deze integratie een belangrijke rol spelen.  Maar de verantwoordelijkheid voor integratie mag niet uitsluitend bij de bedoelde groep worden neergelegd; die ligt bij de hele samenleving.
Burgerbelangen  is voorstander van een beleid waarbij alle partijen gelijk worden beoordeeld, maar zal ook eisen stellen aan de mate van bereidheid tot integratie. Een dergelijk tweerichtingsverkeer is van groot belang voor het verkrijgen van wederzijds respect.


VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014 – 2018
Zorg en Welzijn Jeugdbeleid
Woningmarkt en woningverhuur Wijken
Natuur en milieu Sport en bewegen
Werk en economie Kunst en Cultuur
Schiphol Cultuur en Samenleving
Openbaar vervoer Vrijwilligerswerk
Veiligheid Communicatie
Verkeersveiligheid Algemeen leefgenot, tolerantie en begrip
Onderwijs