Afgelopen zaterdag vond in wijkcentrum Westwijk een informatieavond plaats voor de Indiase gemeenschap in Amstelveen. De door Burgerbelangen Amstelveen georganiseerde avond was bedoeld om de Indiase gemeenschap kennis te laten maken met Burgerbelangen Amstelveen en met het Nederlandse systeem van gemeenteraadsverkiezingen. Daarnaast gaf de avond gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan over de specifieke behoeften en wensen die de Indiase gemeenschap hier in Amstelveen heeft.
Hoewel deze intieme avond formeel geen besloten karakter had – de Indiase gemeenschap was als zodanig uitgenodigd – is Burgerbelangen Amstelveen onaangenaam verrast na afloop te hebben moeten constateren dat de nummer 15 van de kandidatenlijst van D66, Shivan Bhoendie, zonder zich als zodanig bij de organisatoren kenbaar te maken, in de zaal aanwezig bleek te zijn en zich na afloop niet als geïnteresseerde, maar als D66 kandidaat heeft geprofileerd naar de aanwezigen. Vanuit de Indiase gemeenschap zijn inmiddels diverse afkeurende reacties gekomen en wordt D66 verweten misbruik te hebben gemaakt van de gastvrijheid van Burgerbelangen Amstelveen.

Burgerbelangen Amstelveen is bijzonder teleurgesteld in deze gang van zaken en neemt het D66 kandidaat Shivan Bhoendie buitengewoon kwalijk op deze onfatsoenlijke manier te hebben gehandeld.