Dat voelt niet goed

Het maart-nummer van AmstelveenZ is er één om te bewaren. Op bladzijde 42 en 43 wordt een fraai overzicht gepresenteerd van alle bouwprojecten, die in Amstelveen op stapel staan. De schrik slaat je om het hart. Meteen krijg je het gevoel dat het Amstelveen van de toekomst anders is dan het Amstelveen, waar we indertijd voor hebben gekozen: ruimte, groen, sport en recreatie.

Ik herinnerde me ineens dat ik in de map “achterstallig leeswerk” ook nog een interview met de wethouders Gordon en Raat uit het Nieuwsblad van 4 september 2019 had bewaard. Daarin kondigen de twee wethouders aan dat Amstelveen zich moet opmaken voor een groei naar 125.000 inwoners in 2040.

Dat lijkt me stug, want mijn eerste gedachte was: Waar laten we dan het toegenomen verkeer, de eveneens toegenomen druk op de sociale voorzieningen, op de nu al met ruimte kampende sportverenigingen en op de wijkvoorzieningen? Bewaren dat artikel dus, want daar zou ik nog wel eens op terug moeten kunnen komen.
Dat was ook zo, want in de periode erna kwam er kritiek en kwamen er protesten van bewoners tegen diverse nieuwbouwplannen vlak voor hun huis, zoals Lindenlaan/Haagbeuklaan (i.p.v. de H. Geestkerk), Texelstraat (i.p.v. de Riva garage) en het “Ceaucescu”-gebouw aan de Groen van Prinstererlaan. In al deze gevallen worden het groen en de ruimte er niet beter op. Sterker nog, de grenzen van het toelaatbare worden aanzienlijk opgerekt.

Keizer Karelpark

En dan hebben we het nog niet eens over de plannen voor de verdere herinrichting van de wijk Keizer Karelpark. Een deel van de wijk is in de jaren 50 en 60 gebouwd. Veel woningen zijn verouderd en van matige kwaliteit. Daarom heeft de gemeente al in 2006 een visie op de herinrichting van de wijk gepresenteerd. Na eerdere aanpassing van die visie, is er nu een update verschenen van de ruimtelijke projecten in het Keizer Karelpark. Het komt erop neer dat de wijk meer divers moet worden, maar ook dat de woningvoorraad kan worden verbeterd en uitgebreid. Meer woningen betekent volgens mij minder ruimte voor groen etc. Hoewel in die notitie ook wordt gesteld dat de hoofdgroenstructuur in stand dient te worden gehouden, is er alle reden voor de raad om de veranderingen goed in de gaten te houden. Ook hier praat men bijna alleen over middel-dure en dure woningen.

In het wijkplatform Bankras/Kostverloren heeft voorzitter en oud-CDA-fractievoorzitter Ben Jonker al herhaaldelijk uitgelegd dat al die nieuwbouw, met name in zijn wijk, rampzalig is, ook al omdat voor Bankras/Kostverloren nog meer nieuwbouw in voorbereiding is. Jonker stelt dat bij de aanleg van de wijken in Amstelveen is uitgegaan van het originele aantal bewoners en dat die wijken een toename van een paar duizend bewoners niet kunnen verwerken. Deze vorm van verdichting zal nieuwe problemen veroorzaken.

Golfbaan

Ik herinner me dat Loogman voor zijn golfbaan aan de Amstel een aparte weg voor het autoverkeer naar zijn baan moest aanleggen, omdat de provincie geen verkeerstoename op de Amsteldijk accepteerde en de gemeente de Groenelaan niet nog meer wilde belasten. Moet je nu kijken: ’s morgens en ’s avonds staat er een grote file op de Groenelaan, nou ja, vóór de Corona-crisis dan. Loogman zal nog wel eens met gemengde gevoelens terugdenken aan die dure verplichting die hem werd opgelegd, waardoor de kosten van zijn project nog verder opliepen.

Nergens, maar dan ook nergens heb ik het antwoord gelezen op de vraag waar we al die auto’s laten, die de nieuwe bewoners met zich meebrengen. Ik heb even gekeken bij het stukje nieuwbouw aan de Tjalk. Ga daar maar uit van drie auto’s per woning, de negen nieuwe bungalows aan Zonnestein schat ik ook voor dat aantal in. En de rest voor minimaal gemiddeld anderhalve auto per woning. Onze wegen kunnen dit niet aan, omdat de Amstelveense wegen niet meer verkeer kunnen verwerken dan ze nu doen. En dan heb ik het nog niet eens over de benodigde extra voorzieningen.
Men zou er nog begrip voor kunnen opbrengen wanneer deze ambitieuze plannen de lijst met woningzoekenden flink zou inkorten. Vergeet het maar. Er wordt vrijwel alleen gebouwd in de middel-dure tot dure sector.

Starters en zeker gezinnen met modale inkomens of minder, kunnen het vergeten. Voor hen is er in Amstelveen bijna geen plaats. In De Scheg misschien, maar voor hoeveel dan? En wanneer? Tegen de tijd dat die wijk klaar is, moeten heel wat kandidaten al uitkijken naar een plaats in een bejaardenhuis.
Dat voelt niet goed! Want voor wie bouwen we eigenlijk in Amstelveen?

Amstelveen, 24 februari 2020 Frits Suèr

Voordat hij in 1986 het bedrijfsleven in ging was Frits Suer 25 jaar sportjournalist met uiteraard een onafhankelijke mening. Ook in zijn nieuwe functies in o.a. het bedrijfsleven bleef hij een onafhankelijke geest en dus nu ook als bestuurslid van bbA. Die onafhankelijkheid betekent automatisch dat zijn mening in zijn columns niet altijd de mening hoeft te zijn van de bbA – fractie

Meer over:

Word donateur