Dave Offenbach lid VRA Bezwaarschriftencommissie

Dave Offenbach is benoemd tot lid van de Adviescommissie voor de Bezwaarschriften van de Vervoersregio Amsterdam (VRA)
Burgerbelangen Amstelveen (bbA) is verheugd aan te kondigen dat haar gemeenteraadslid Dave Offenbach is benoemd tot lid van de Adviescommissie voor de Bezwaarschriften van de Vervoerregio Amsterdam.
De benoeming van de heer Offenbach volgt op het vertrek van de heer Noordanus en het aanstaande vertrek van mevrouw Dral, waardoor de bezetting van de commissie onder de vastgestelde norm dreigde te komen. De heer Offenbach heeft zich beschikbaar gesteld en zal zijn expertise en inzet gebruiken om de commissie te versterken en bij te dragen aan een rechtvaardige behandeling van bezwaarschriften.
De Adviescommissie voor de Bezwaarschriften speelt een cruciale rol in de bezwaarprocedure van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Deze procedure biedt burgers de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen beslissingen van overheidsinstanties en zorgt ervoor dat eventuele fouten kunnen worden hersteld zonder tussenkomst van de rechter. De commissie bestaat uit een externe voorzitter en ten minste vier leden, conform de Verordening behandeling bezwaarschriften Vervoerregio Amsterdam.
Met de benoeming van de heer Offenbach wordt de capaciteit van de commissie weer op peil gebracht, waardoor (rechtsgeldige) hoorzittingen georganiseerd kunnen blijven worden. De benoeming van de heer Offenbach is formeel bevestigd tijdens de vergadering van de Regioraad van de Vervoerregio Amsterdam op 9 juli.

Meer over:

Word donateur