De beschermde Olympiadelaan

Het zal ongeveer drie jaar geleden geweest zijn, tijdens een vergadering van het wijkplatform Bankras-Kostverloren. Aan de orde kwam de toenemende drukte door de bouwwoede in de wijk. Buurtbewoner Joop stelde voor om het verkeer, dat vanaf de Oranjebaan richting Amsterdam moest, te leiden over de met bussluizen voor autoverkeer afgesloten Olympiadelaan. Daar waren de aanwezigen het helemaal mee eens en er werd besloten de gemeente hierover nog eens te benaderen. Voorzitter Ben begon te grinniken. Als raadslid zat hij in die tijd dicht bij het vuur. Hij vertelde uitgebreid waarom deze poging kansloos zou zijn. De laan kent nogal wat prominente VVD-bewoners en -bestuurders en die hadden helemaal geen belang bij verkeersdrukte rondom hun villa’s. Zij hadden bij de aankoop van hun huis bedongen dat de Olympiadelaan geen straat voor doorgaand verkeer zou worden.

Verslaggever Johan, net als ik opgevoed met de ouderwetse journalistieke opvatting dat het nieuws op straat ligt, was ook bij deze vergadering, wetende dat er in Bankras Kostverloren altijd wel leuk nieuws is te halen. Daar zorgden de openhartige wijkagenten of anders voorzitter Ben wel voor. Ik schreef er wat over in het wijknieuws van de bbA-website; Johan ging eerst maar eens bij wethouder Rob Ellermeijer informeren en die beloofde het te zullen uitzoeken. Een paar weken later kwam Ellermeijer met de uitleg dat het anders lag. De kavels waren indertijd verkocht tegen een extra hoge prijs op voorwaarde dat ze gevrijwaard bleven van druk en zwaar verkeer, uitgezonderd een busverbinding voor het Openbaar Vervoer. Vandaar die bussluis.

Er leek een tijdje niets aan de hand. Wel werd het in heel Bankras-Kostverloren drukker en drukker, behalve op de Olympiadelaan. Maar het verhaal van de zichzelf bevoordelende raadsleden bleef rond zoemen. Het is dan ook niet gek dat de met de gemeente in toenemende onmin levende Stichting Allemansbelang, de verkeersdrukte in de wijk aangreep om de affaire Olympiadelaan weer voor het voetlicht te brengen. Allemansbelang wilde wel eens weten hoe het zat met die Olympiadelaan en diende een WOB-verzoek in om uit te zoeken waarom men, om de verkeersstroom in Kostverloren te ontlasten, geen gebruik kon maken van de Olympiadelaan om naar de Oranjebaan en de A9 te rijden. In haar nieuwsbrief van juli 2021 schrijft de Stichting: “Vanwege de bussluizen in de Olympiadelaan en de Marathonlaan is de route naar de Oranjebaan afgesloten en moet al het verkeer uit dit deel van de wijk omrijden via het Oostelijk Halfrond, de Evenaar en de Camera Obscuralaan. Dat geeft met name in de spitsuren een enorme verkeersdruk, met gevaarlijke situaties bij de scholen en zeer lange wachttijden voor het verkeerslicht bij de Oranjebaan.”

Slechte communicatie

In haar Nieuwsbrief van juli beklaagt Allemansbelang zich over de slechte communicatie met de gemeente. Antwoorden op gestelde vragen bleven uit, waarna men op 8 juni jl. via een WOB-verzoek de gemeente probeerde te dwingen openbaarheid van zaken te geven. Inmiddels is de wettelijke termijn van 8 weken verstreken. De gemeente liet weten dat door vakantie etc. men niet aan die termijn kan voldoen. De Stichting Allemansbelang gelooft dat niet en vermoedt dat er een vertragingstactiek achter zit. Die argwaan lijkt me, met nog in het geheugen het gedoe rondom het kunstwerk aan de Van der Hooplaan en het kortwieken van het medium RTVA – waarbij buiten de oppositiepartijen om, zelfs een rapport van een raadsbrede werkgroep werd herschreven – niet ten onrechte. Ook bewoners van het Oude Dorp hebben met het traineren van WOB-verzoeken zo hun ervaringen.

Er komt nog bij dat de wethouder, volgens eigen zeggen pas drie jaar geleden, heeft nagezocht hoe het allemaal zat. Dus ver weg kunnen de stukken niet zijn. Ik denk, dat de gemeente veel tijd nodig heeft om met wethouders en enkele raadsleden te overleggen wat er allemaal moet worden weggelakt. De gemeente heeft de Stichting laten weten dat men tot medio september tijd nodig heeft om de benodigde stukken boven water te krijgen. Maar aan de hand van wat ik zo lees is mijn indruk dat de Stichting Allemansbelang zich niet laat afschepen en daarom maar zelf een deadline heeft gesteld: twee weken respijt. Meer niet. Ben benieuwd naar het vervolg.

Amstelveen, 12 augustus 2021

Voordat hij in 1986 overstapte naar het bedrijfsleven was Frits Suer 25 jaar sportjournalist met een onafhankelijke mening. Ook in zijn nieuwe functies in o.a. de sport en het bedrijfsleven bleef hij een onafhankelijke geest e dat is ook als bestuurslid van bbA zo gebleven. Die onafhankelijkheid betekent dat zijn mening in zijn columns niet altijd de mening hoeft te zijn van de bbA – fractie.

Meer over:

Word donateur