Deal met Connexxion niet verkeerd

Het was eind jaren ’80. Otto van Diepen was burgemeester en Wike Lijs wethouder van sport. Beiden grote hockeyliefhebbers en zij waren niet de enigen in Amstelveen. In het Wagener Stadion waren toen al met enige regelmaat grote toernooien, zoals WK of Champions Trophy. Met als argument dat het Wagener Stadion op Amstelveens grondgebied lag, claimde Amstelveen voor zijn top plaatsen op de houten eretribune. En dat dan vooral op de finaledagen, wanneer men toch al een tekort aan zitplaatsen had. Bovendien hadden de hockeyers nooit te klagen over Koninklijke belangstelling, wat het tekort aan zitplaatsen nog groter maakte. Nu vraagt dat alleen al om protocollaire reden de aanwezigheid van de Amstelveense bestuurlijke top. Toch ergerde de toenmalige directeur van de Hockeybond Johan Wakkie zich mateloos aan de hoeveelheid kaarten, die Amstelveen nodig dacht te hebben op de dagen dat men zelf die plaatsen zo hard nodig had.

Wakkie is al jaren een goede kennis van mij en het is dus niet zo gek dat hij zich bij mij daar eens over beklaagde. “Alleen omdat het stadion een beetje op Amstelveens grondgebied ligt. Terwijl ze er niets aan doen. Amsterdam verzorgt het onderhoud. Aan Amstelveen hebben we niets.” Dat was ook in de tijd dat Wakkie een tweede uitgang voor het Wagener Stadion probeerde te realiseren. En dan wel in de richting van de Emmakade. Dat bleek een kansloze missie, hetgeen zijn sympathie voor Amstelveen niet vergrootte.

In die zelfde periode sprak ik een keer de toenmalige directeur van het Amsterdamse Gemeentelijk Vervoer Bedrijf, ir. Ossewaarde. Hij woonde in Amstelveen. Zijn zoon speelde bij mijn club volleybal. Die vertelde me ook eens dat Amstelveen altijd maar profiteert van zijn GVB, dat dagelijks vele duizenden Amstelveners naar de hoofdstad bracht zonder ook maar een bijdrage te leveren aan het Openbaar Vervoer. Hij noemde het parasiteren.

Je komt elkaar nog eens tegen en zo kon ik ergens aan een bar Wike Lijs overbrengen wat met name de Hockeybond dacht. Nu zat Wike Lijs nooit om een stevige reactie verlegen en die kwam dan ook. Maar uit de daarna volgende discussie konden we nog een paar voorbeelden noemen van de mazzel, dat Amstelveen heel wat voordelen put uit het werk dat de hoofdstad moet opknappen. Neem maar het Amsterdamse Bos, dat al jaren tenminste evenveel Amstelveners trekt als Amsterdammers.  Na een paar minuten zei Wike Lijs: “Eigenlijk hebben ze wel een beetje gelijk.” Ik kon haar ook nog even onder de neus wrijven dat Amsterdam Topsport ook de zorg voor de Amstelveense topsporters voor zijn rekening nam, waarop een maand later Wike Lijs de gemeenteraad voorstelde om jaarlijks 10.000 gulden over te dragen aan Topsport Amsterdam, als tegemoetkoming in alle sportkosten die Amsterdam voor Amstelveen maakte.

In de afgelopen jaren werd er vaak geklaagd over de storingen bij de trams 5 en 51. Weinig Amstelveners realiseerden zich dat Amstelveen daar helemaal niets over te vertellen heeft. Vroeger waren het GVB en het Streekvervoer de baas, nu is alles ondergebracht in het zogenaamde Regiovervoer, waarin Amsterdam de alles beslissende stem heeft. Amstelveen mag slechts beleefd vragen en wensen indienen. Kon er vroeger nog wel eens geput worden uit de enorme fondsen van de rijksoverheid, nu is het OV geprivatiseerd. Dat betekent dat op termijn het OV kosten neutraal moet draaien en liever nog een beetje winst moet maken. Dat is voor een instituut dat altijd werd gesubsidieerd een enorme klus. Alleen al het anders gaan denken en handelen is een opgave op zich.

Het is daarom niet zo gek dat Connexxion Amstelveen liet weten wel te willen praten over de extra wensen van Amstelveen, maar daar wel een bijdrage in de kosten voor verwacht. Eigenlijk niet meer dan logisch. En ik denk dat in de toekomst Amstelveen vaker – ook op ander gebied – zal moeten bijbetalen voor diensten die de hoofdstad levert.
Wel zit ik met de vraag hoe het kan gebeuren dat een gemeente vooraf niet wordt geïnformeerd over zulke belangrijke wijzigingen in het openbaar vervoer. In Amsterdam gebeurde hetzelfde met het GVB. Maar het GVB reageerde keihard met: jullie willen dat we winst maken, okay, maar ga ons dan niet voorschrijven hoe we moeten rijden. En dus kon daar de hele gemeenteraad op zijn kop gaan staan, maar het GVB ging zijn eigen gang, schrapte in totaal zo’n vijftig haltes en wijzigde, tegen eerdere afspraken in, diverse routes.

Amstelveen is er dus nog goed vanaf gekomen. Zo mag worden gesteld dat de wethouder, samen met onze vertegenwoordigers in het  Regiovervoer, waaronder bbA-fractieleider Jitze Bakker, nog goed werk hebben geleverd. Maar de Amstelvener moet zich realiseren dat Amstelveen nog wel iets te vertellen heeft over een boomstronk of een lantaarnpaal op de Amsterdamseweg, maar dat alles wat belangrijker is wordt beslist op Regio niveau.