Burgerbelangen Amstelveen (bbA) is een onafhankelijke Amstelveense partij, zonder binding met één van de landelijke politieke partijen.  Daardoor kan bbA het belang van de Amstelveense inwoners voorop stellen, zonder dat er rekening behoeft te worden gehouden met landelijke partijbelangen. Als u ook de noodzaak inziet van het bestaan van een onafhankelijke, ongebonden  Amstelveense partij, dan kunt u ons steunen door een donatie te storten op banknummer NL48 INGB 0000 3321 57  ten name van Burgerbelangen Amstelveen te Amstelveen.

Het bedrag dat U geeft is volledig aftrekbaar voor de Inkomsten Belasting, omdat bbA als algemeen nut beogende instelling de ANBI-status heeft.

 

Donatieformulier

BbA heeft een ANBI status wat staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Een ANBI heeft een paar belastingvoordelen. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. De ANBI voorwaarden kennen een verplichting tot het openbaar maken van diverse gegevens via internet. Deze gegevens vind je …… en die kunt u ook gebruiken voor de belasting. 

Wanneer u van plan bent  Burgerbelangen Amstelveen (bbA) te steunen met een donatie  dan kunt u het beste gebruik maken van  formulier  “Overeenkomst Periodieke gift in geld”.  De Belastingdienst heeft dit formulier speciaal  ontworpen voor giften aan instellingen met de ANBI status.