Doneer belastingvrij

Wilt u bbA structureel financieel steunen? Dat kan eenvoudig met een periodieke gift. Daarmee legt u vast dat u gedurende minimaal 5 jaar een vast bedrag schenkt. Hierdoor worden uw giften ook aftrekbaar van de belasting; zie ook op de site van de belastingdienst , zonder minimum of maximum.

Hoe gaat u een overeenkomst aan? 
U kunt hier voor de periodieke schenkingsovereenkomst klikken die kosteloos en makkelijk te regelen is. bbA voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat houdt in dat we op een zorgvuldige wijze met persoonsgegevens omgaan en deze op de juiste manier verwerken. Klik hier voor ons privacy statement.

Voor details van de overeenkomst verwijzen wij u naar de site van de belastingdienst.

Hoe BbA omgaat met giften kunt u lezen in ons regelement

Bent u van plan een grote gift te doen, waar we natuurlijk heel blij mee zijn, dan kunt u het beste even contact opnemen met het bestuur bestuur@burgerbelangenamstelveen.nl of 020 6431774.

Anbi

bbA heeft een fiscale ANBI-status. Donateurs van een ANBI mogen hun giften onder bepaalde voorwaarden aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Word donateur