Jacqueline Solleveld Olthof fungeert in de bbA – fractie als vice – voorzitter. Zij is sinds 2016 zelfstandig ondernemer, is voorzitter van het Amstelveen Fonds, werkt ook voor het Zorginstituut Nederland en is bestuurder van de Stichting Lokale Fondsen Nederland. Daarnaast is zij partner in de Amstelveense maatschap MJpartners. Tot en met 2015 was zij gedurende 12 jaar nauw betrokken bij de Muziek & Dansschool Amstelveen, eerst als bestuurder en later als lid van de Raad van Toezicht.
Jacqueline Solleveld was hiervoor al burgerlid in de fractie. In die functie was zij voor de gemeenteraad al lid van de Commissie RWN (Ruimte, Wonen en Natuur). Nu ook als raadslid zal zij bbA in de commissie RWN vertegenwoordigen. Indertijd verklaarde zij haar keuze voor bbA met: “ bbA reageert niet vanuit een politiek standpunt, maar vanuit de directe en pragmatische behoeften van de bewoners en de ondernemers”.