Linda Roos was tot en met augustus 2013 fractievoorzitter van bbA  maar droeg deze functie over aan Peter Bot. Toen die  voor bbA wethouder werd  nam Linda Roos  het voorzitterschap tijdelijk waar tot dat Jitze Bakker uiteindelijk bereid bleek die taak over te nemen.  Uiteraard blijft Linda Roos  lid van de gemeenteraad. Voor bbA heeft zij enorme verdiensten. Zij was in 1993 een van de oprichters van de partij en heeft het voorzitterschap   met grote inzet en veel enthousiasme ingevuld. Zij viel op door vaak  praktische  aanpak van problemen. In de fractie richt zij zich op onderwerpen als ruimtelijke ordening, groen, Schiphol, wegen en openbare werken. Linda Roos is lid van de Commissie Ruimte, Wonen en N