Pieter Monkelbaan is ondernemer, crisis- en transitiemanager. Hij is eigenaar van Monkelbaan Consultancy. Veel waardering genoot hij als voorzitter van de voetbalvereniging Sporting Martinus, een functie die hij gedurende eenentwintig jaar bekleedde. Onder zijn leiding groeide de voetbalvereniging van nog geen 500 leden naar een ledental van ca. 1400. Hij was vier jaar voorzitter van het bestuur van de lokale omroep RTVA.

Pieter Monkelbaan is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau, erevoorzitter van Sporting Martinus en lid van de raadscommissie RWN (Ruimte, Wonen en Natuur). In de periode juni 2019 tot en met januari 2020 was hij lid van de gemeenteraad en verving het raadslid Ewa Petiet die met zwangerschapsverlof ging.