Ruud Kootker is sinds de verkiezingen van maart 2018 de nieuwe fractievoorzitter van bbA en daarmee de opvolger van Jitze Bakker. Sinds 2008 woont Ruud samen met zijn vrouw Monique in het Stadshart in Amstelveen. Hij is ondernemer en werkzaam als partner van ProCorporate bv. waar hij ondernemingen ondersteunt in de rol van interim manager, consultant en conflictbemiddelaar c.q. zakelijke mediator.
Binnen bbA zet Ruud Kootker zich in voor brede thema` s als openbare orde en veiligheid, financiën, economische zaken en algemeen bestuur. Maar daarnaast heeft hij ook een passie voor sport en recreatie. Maatschappelijk was hij actief als voorzitter van HIC en bestuurslid van AH&BC; tevens was Ruud 8 jaar lid van de ledenraad van de Rabo Amstel en Vecht. Voor de gemeenteraad is Ruud lid van de Commissie AMB (Algemeen Bestuur en Middelen).
Ruud is via email te bereiken via: r.kootker@amstelveen.nl .