“Een grondwetzaakje”.

Het is dan wel 34 jaar geleden dat ik een “echte” journalist was, maar het gevoel voor het bijzondere, voor het afwijkende en dus voor het nieuws blijf je altijd houden. Vandaar dat niet zozeer de al aangekondigde besluiten mijn aandacht trokken, maar veel meer de manier waarop de burgemeester het VVD raadslid Arjan Gerritsen tot de orde riep. Zou dit op landelijk niveau gebeuren, dan waren de media er zeker op ingesprongen.

Daarom ben ik dan ook verbaasd dat geen enkel lokaal medium er aandacht aan besteedde. Alleen Amstelveenblog.nl vermeldde de vraag van Gerritsen, maar niet de vermeldenswaardige terechtwijzing van de burgemeester. Wat was het geval?

Er werd gediscussieerd over de wenselijkheid van een luxe hotel/onderkomen voor studenten tegen een minimum prijs van 700 euro per maand. GroenLinks en SP zagen er niets in, omdat volgens hen geen student 700 Euro voor een kamertje kan betalen. De andere partijen vonden het weliswaar niet ideaal, maar meenden dat het in ieder geval iets bijdroeg aan het kamertekort voor studenten. VVD-woordvoerder Arjan Gerritsen voegde er aan toe, dat hij het liefst zag dat Amstelveense studenten voorrang zouden krijgen bij de huisvesting en vroeg de wethouder om dat eens met de eigenaar te bespreken. Burgemeester Bas Eenhoorn wees erop dat de grondwet van dit land niet toestaat dat bepaalde bevolkingsgroepen worden voorgetrokken. “Dit is een grondwetzaakje, zoals we dat noemen”, zei hij.

Achterban

Ik vind het nogal wat als een politicus, om zijn achterban te plezieren, de regels van de grondwet negeert. Als iemand in de straat of aan de bar dat roept heb ik er nog enig begrip voor, maar van een raadslid mag je verwachten dat hij weet wat er zoal in de grondwet staat. Alleen vind ik het nog erger dat niemand van de aanwezige pers dit als een bijzonder feit heeft aangemerkt, terwijl er toch reden genoeg is om aanmerkingen van burgemeester Bas Eenhoorn serieus te nemen. Dit temeer omdat hij in vrijwel iedere raadsvergadering laat merken dat de discussies in de raad in zijn ogen voor verbetering vatbaar zijn en soms gewoon op de verkeerde plaats worden gevoerd.

Het niet vermelden van het botsinkje tussen Arjan Gerritsen en de Burgemeester was extra pikant, omdat in diezelfde raadsvergadering werd gesproken over de wenselijkheid om de kwaliteit van de lokale journalistiek te verbeteren en in het bijzonder die van RTVA. Het is me wel vaker opgevallen, dat er in Amstelveen dingen gebeuren, die totaal onopgemerkt blijven. Wanneer ik me beperk tot de raadsvergaderingen, wordt de burger min of meer willekeurig geïnformeerd, al naar gelang de partijen de teksten van hun plannen, voorstellen en moties bij de media aanleveren. Uit dit incident blijkt weer eens duidelijk de behoefte aan vakkundige journalistiek. Ik herinner me van vroeger dat je als stagiair begon met het maken van rechtbankverslagen en raadsverslagen. Die kwamen dan tamelijk getrouw in de media. Nu krijgt de burger, in ieder geval via de bestaande media, geen volledig en objectief beeld van wat er in de lokale politiek gebeurt.

Maar … de raad heeft nu zelf het initiatief genomen om dat te verbeteren en verdient dan ook lof voor de plannen om de burgers via onafhankelijke journalistiek te informeren. De gemeente verdient ook waardering voor de wijze waarop men op de gemeentelijke website verslag doet van de raadsvergaderingen. Want voor wie het wil is een woordelijk verslag te beluisteren via www.amstelveen.raadsinformatie.nl , en dat bovendien in een uitstekende geluidskwaliteit.

Amstelveen, 27 december 2018 Frits Suèr

Meer over:

Word donateur