Een weekeinde van duurzaamheid van bbA in beeld

Een grote delegatie van Burgerbelangen Amstelveen (bbA) bezocht in het weekeinde van 2 juli Ameland om daar te zien hoe het eiland binnen enkele jaren (uiterlijk 2020)  zelf kan voorzien in de behoefte elektriciteit, warmte en water. Met name het omvangrijke zonnepark met 23.000 zonnepanelen trok de aandacht.  Op de raadhuis van Ameland werd de delegatie ontvangen door wethouder Nico Oud,die o.a. milieu en duurzaamheid in zijn portefeuille heeft en de projectleider van het zonnepark Luc van Tiggelen.  Beiden verzorgden een uitgebreide presentatie waarbij ze lieten zien welke hindernissen zij namen om het doel te bereiken voor een energieneutraal eiland.  Het was voor de bbA delegatie een uitermate leerzaam weekend. De groep  stonde onder leiding van fractievoorzitter Jitze Bakker en bestond vervolgens nog uit  bbA-wethouder  Peter Bot de raadsleden   Linda Roos en Ruud Oord, het burgerlid Jacqueline Höcker en de bestuursleden Paul van der Meer, Monica Pak en Frits Suer.

Foto’s: Jitze Bakker en Jacqueline Höcker