Er is nog veel te verbeteren aan de fietspaden

Onlangs maakte de ANWB bekend dat na de Coronacrisis rekening moet worden gehouden met een flinke toename van het fietsverkeer. In vragen aan het College vroeg bbA naar de kwaliteit van de fietspaden en vooral of die zijn ingesteld op een toename van het gebruik. Jacqueline Solleveld (bbA) wees er op dat sinds de Coronacrisis het fietsverkeer al is toegenomen en vooral het gebruik van elektrische fietsen. Bovendien waarschuwde ook de ANWB voor toenemend fietsverkeer en men deed een beroep op de gemeenten om hun fietspaden hierop aan te passen.
Daarom vroeg bbA aan het Gemeentebestuur een nieuwe beoordeling van het Amstelveense fietspadennet. Wethouder Rob Ellermeijer antwoo

rdde dat dat niet nodig is, want hij vond de fietspaden behoorlijk tot goed en eventuele knelpunten waren bij de gemeente bekend. Bovendien was in de Mobiliteitsvisie al rekening gehouden met de te verwachten toename van het fietsverkeer, zo stelde hij.

Mede door talrijke reacties van inwoners ontstonden er bij bbA toch twijfels over het oordeel, behoorlijk tot goed, van de wethouder en ging bbA zelf op onderzoek uit. Daarbij werd vooral gekozen voor met name de veel gebruikte oost-west verbindingen en enkele andere drukke fietspaden. Conclusie: er is nog veel te verbeteren.

BbA raadslid Ewa Petiet hoefde niet ver te rijden. Samen met haar dochter zag zij dicht bij huis op de Handweg (foto rechtsboven) al de nodige knelpunten. “Het fietspad is redelijk breed, maar de tegels liggen soms schots en scheef en tussen de tegels zie ik gevaarlijke sleuven.”

Het mooiste fietspad

Het mooiste en meest gebruikte fietspad van Amstelveen is natuurlijk het Zandpad langs de spoorlijn. Maar te smal om de wielrenners, fietsende schooljeugd (met z’n tweeën naast elkaar), scooters, scootmobielen en berijders van de snelle elektrische fietsen (soms extra breed) te verstouwen. Laten we beginnen bij de overgang over de A9. De breedte laat één fiets tegelijk toe. (foto onder) Maar dit zal ongetwijfeld anders worden als de overkapping van de A9 bij het Oude Dorp klaar is. Alleen duurt dat nog jaren.

Broersepark onhandig. (foto onder) Na de oversteek Amsterdamseweg komt een rare slinger naar beneden. Bovendien is het vanaf de andere kant een ware beklimming.

Wel een goede training voor de Keuteberg in de Amstel Goldrace, maar voor heel wat fietsers is de klim te stijl en moeten zij afstappen met risico’s voor de achterop komende fietsers. (foto onder)

Onze suggestie voor een oplossing, haal wat struikgewas weg, stort een paar ton zand en laat vervolgens het pad recht door en gelijkmatiger lopen.

Hobbels en kuilen

Na de Kalfjeslaan (een en al hobbels) rijden we terug over de Amsterdamseweg.

En dan duurt het niet lang of bij nr.491 hotsenbotsen we door de kuilen, hobbels en los liggende tegels.

Geen pretje om over te rijden, maar wel zinvol als je in training bent voor Parijs – Roubaix.

Dan een stuk verderop, waar de winkels beginnen, krijgen we ineens een versmalling door een breed uitgegroeide plataan. Ja, haal die maar eens weg. Dan jaag je weer anderen in de gordijnen.

Niet alles is op te lossen, daar zijn we eerlijk in. Aan de overkant vond Ewa Petiet haar eigen Parijs-Roubaix. “Door de bomen ontstaan nogal wat hobbels en kuilen en de putten liggen soms ook niet gelijk”, constateerde zij.

Fractievoorzitter Ruud Kootker stelt: “Natuurlijk zijn er ook goede fietspaden , maar ik zie toch ook knelpunten zoals het tunneltje onder de A9 richting Meander. Net als de Beneluxbaan voorlopig onder constructie en die mag je natuurlijk niet als norm nemen.

Maar als de veiligheid van de fietser in het geding is, blijft de gemeente toch verantwoordelijk en moet men zorgen voor een – ook als is het tijdelijk – goed fietspad.”

Ogenschijnlijk mooi en breed is het fietspad van de Laan van Langerhuize.

Maar bij nadere beschouwing zie je er door verzakking ontstane gevaarlijke sleuven. Als je daar met je voorwiel in terecht komt, kan je een lelijke val maken. Van het pad is daardoor in de breedte 50 cm. minder te gebruiken.

Die versmalling geldt ook voor het, met onkruid begroeide, evenveel gebruikte fietspad ten westen van de golfbaan.

Scholieren naast elkaar

Een bezorgde fietsliefhebber verklaarde de wisselende kwaliteit van de fietspaden met: “Het probleem is dat er meerdere partijen bij betrokken zijn, zoals provincie, gemeente Amsterdam en onze gemeente. Ik hoop dan ook dat jullie succes hebben want het is nodig. Ik zie, waar ik woon tussen Marshallsingel en Jane Adamslaan, ook een sterk toegenomen drukte, met als extra probleem dat scholieren soms gewoon met z’n drieën naast elkaar rijden. Ik heb al eerder bij de gemeente hiervoor aandacht gevraagd, maar ik kwam er niet doorheen”.

Een andere Amstelvener Gert van Oort deed ons, namens zijn bedrijf Bio Bound, een aanbieding voor speciale betonnen platen van “biobased samenstelling”. BbA gaat zelf niet over tot het aanleggen van fietspaden, maar het zou goed zijn als de gemeente ook deze mogelijkheid nog eens goed bekijkt.

Conclusie

Onze conclusie is dat er wel wat af te dingen valt op de stelling van de wethouder dat de fietspaden behoorlijk tot goed zijn.
Wij denken dat onze inventarisatie slechts het topje van de ijsberg laat zien en dat er aan de kwaliteit van fietspaden nog het nodige te verbeteren is.

Dan kan meteen de verbreding worden meegenomen om de toenemende drukte te kanaliseren. Bijvoorbeeld door de eenrichtingspaden bij voorkeur een halve meter en de twee richtingenpaden een volle meter breder te maken.
Zo maak je ruimte voor twee fietsers op een eenrichtingsfietsstrook en voor respectievelijk vier fietsers bij twee aan twee elkaar passerende fietsers.

Meer over:

Word donateur