Frank van de Aardweg nieuwe voorzitter Westwijk   

Tijdens de vergadering van het wijkplatform  Westwijk  op dinsdag 10 maart jl. werd aan het einde van de vergadering  Frank van de Aardweg voorgesteld als nieuwe voorzitter van het wijkplatform. Hij volgt in die functie mevrouw M. Homburg op. De vergadering was  in de Dignahoeve omdat het  wijkcentrum in Westwijk door de verbouwing niet gebruikt kon worden.  Behalve de wethouders Raat en Brandes was ook kunstenares Jeltje van Houten aanwezig  om te praten over kunst in de wijken en de kunst die door bewoners zelf was gemaakt.  Zij gaf daar verscheidene voorbeelden van met de bedoeling om ook de bewoners van Westwijk  tot het scheppen van kunst te inspireren. 


De wijkagent liet weten, dat de [politie straks  een keer per maand spreekuur gaat houden in het winkelcentrum Westwijk.  Op klachten dat  het centrum voorouderen lastig te bereiken is reageerde wethouder Raat met de toezegging dat er serieus naar gekeken gaat worden. Dit om de sluiting van het politiebureau  enigszins op te vangen.  Er waren nog steeds klachten over de overlast van hangjongeren  in het parkje ten westen van de Nobelflat.  Er was ook weer een hennepkwekerij gevonden en gesloten.
Wethouder Brandes was aanwezig om uit te leggen, wat er aan de zorg in de wijk gaat veranderen. Hij pleitte voor meer zelfredzaamheid en  het langer thuis wonen en liet weten, dat  er inmiddels op het gemeentehuis een klachtencoördinator was aangesteld. . Herbert Raat  betoogde dat  Amstelveen  de basiszorg overeind wil houden.   Beide wethouders spraken tenslotte waarderende woorden  aan het adres van de aftredende voorzitter Mevrouw Homburg, die  zes jaar  als vrijwilliger betrokken was bij het wijkplatform, waarvan de laatste vier jaar als voorzitter.