GA JE VOOR DE EERSTE KEER STEMMEN?

 Op 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Vanwege de maatregelen rondom Corona kun je in heel Nederland ook al stemmen op 14 en 15 maart. Als je de Nederlandse nationaliteit hebt en 18 jaar of ouder bent, mag je je stem uitbrengen. Door te stemmen bepaal je de koers van Amstelveen.

WAT DOET DE GEMEENTERAAD?

De gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners van de gemeente en is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. De raad stelt de hoofdlijnen van het gemeentebeleid vast: wat willen we in Amstelveen bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Ook controleert de raad of het college van burgemeester en wethouders dat beleid goed uitvoert.

WAAROM ZOU JE GAAN STEMMEN?

De politieke partijen die bij de gemeenteraadsverkiezingen gekozen worden, bepalen straks vier jaar lang wat er gebeurt in jouw gemeente. Met jouw stem laat je weten waar aandacht aan besteed moet worden. Zoals bijvoorbeeld aandacht voor sport, groen en het woonbeleid.

OP WIE KAN JE STEMMEN?

Elke politieke partij presenteert voorafgaand aan de verkiezingen een verkiezingsprogramma en een kandidatenlijst. Wat je kan helpen bij het maken van een keuze, is bedenken welke onderwerpen voor jou heel belangrijk zijn. Om vervolgens te kijken welke partij daar het beste bij aansluit. Je kan dit bekijken op de websites van verschillende partijen, maar ook op KiesKompas .

WAAR KUN JE STEMMEN?

In gemeente Amstelveen worden stemlokalen ingericht. Je kunt bij elk stemlokaal binnen gemeente Amstelveen stemmen. Klik voor meer informatie over de stemlokalen hier om naar de website van gemeente Amstelveen te gaan.

HOE WERKT HET STEMMEN?

Stemmen doe je zo:

  • Doe de gezondheidscheck die bij je stempas zit. Moet je één of meer van de vragen met ‘ja’ beantwoorden? Kom dan niet naar het stembureau. Je kunt iemand machtigen om voor jou te stemmen. Gebruik hiervoor de achterkant van de stempas.
  • Ga naar een stembureau in Amstelveen.
  • Neem je stempas en identiteitsbewijs mee.
  • Je gaat in je eentje een stemhokje in. Heb je een lichamelijke beperking? Dan mag iemand je helpen in het stemhokje.
  • Maak het vakje rood voor de naam van degene waar je op wilt stemmen. 
  • Vouw het stembiljet dicht en lever het in.

Meer over:

Word donateur