Ga lopend of fietsend naar school

Ooit moest ik eens  met de auto om een uur of half negen in de ochtend  van Amstelveen zuid oost naar  noord west rijden. Dat viel niet mee. Want daar waar in een normale stad het spitsuur  van 7 tot half 9 is en  ’s avonds van half vijf tot half zeven  wordt de spits in Amstelveen niet bepaald door woon- werkverkeer maar door de schooltijden. Immers dan brengen  de veelal jonge blonde moeders hun kinderen naar school. Niet lopend of met de fiets, maar met de auto. Een merkwaardig fenomeen. Merkwaardig omdat  in Amstelveen de scholen voor zo ongeveer iedereen op loopafstand liggen,   gaan  steeds meer ouders er toe over hun kinderen even met de auto te brengen. We praten dan over een afstand van maximaal 300 tot 400 meter.
Het gevolg is opstoppingen op vele plaatsen en vertraging voor iedereen die om een andere reden Amstelveen door moet. In  de wijkkrant De Gondelkoerier  klaagde Jan Demming hierover en dan met name over de  wat hij noemt verkeerschaos bij de Orion en  rondom de Meent, waar  drie scholen  zijn gevestigd.  Die zou leiden tot onoverzichtelijke,  dus  gevaarlijke situaties. Wethouder Jeroen Brandes is met de wijkagent eens gaan kijken. Eigenlijk vindt Jan Demming, dat een agent daar regelend moet optreden. Ik vrees dat de politie wel wat zinniger dingen te doen heeft.

Bovendien  hebben  we het hier over een probleem  dat er eigenlijk niet hoort te zijn.  Beste aardige moeders laat uw kinderen toch lopen of fietsen. Veel gezonder voor de kinderen en  als de auto gewoon blijft staan is dat beter voor het milieu.  Helemaal omdat  men soms bij het afhalen van de kinderen  in de auto blijft  wachten met een minutenlang draaiende motor.
Bij de kampioenhuldiging  op 15 januari jl. kwam ik voormalig wethouder Joss Tabak tegen en ik herinnerde mij dat zij in haar tijd (met verkeer in haar portefeuille) al eens haar ergernis had uitgesproken  over het  huis/school autoverkeer van ouders:  “En dan wil men dat wij als gemeente  dure voorzieningen  treffen om de ontstane problemen op te lossen”.  Ze  was ook wethouder sport en  zag het te dik worden van de jeugd al aankomen. Meer op straat spelen en lopend of fietsend naar school zag zij ook als een  begin  van  een gezonder lichaam.

Er zullen altijd mensen zijn die aanvoeren dat het voor kinderen gevaarlijk is om op straat te spelen. Nou op de eerste plaats is Amstelveen zodanig gebouwd,  dat bijna iedereen speelruimte in zijn buurt heeft.  Een tweede manier om de veiligheid op straat te vergroten is als ouders  de kinderen eens duidelijk maken, dat  een rood verkeerslicht, of het nu voor fietsers of voetgangers is, betekent, dat je even moet wachten.  En dat je niet nog even vlak voor een tram of auto moet oversteken ook al staat jouw licht op rood.  Tien minuten observeren op het kruispunt Sportlaan/Beneluxbaan leert je dat er af en toe een auto nog net door rood glipt, maar dat fietsers en voetgangers zich helemaal weinig aantrekken van de verkeerslichten. Wel moet ik zeggen, dat de totaal verkeerd afgestelde verkeerslichten daar soms ook om vragen. Dat neemt niet weg, dat een ander gedrag op de weg  van voetgangers, fietsers en  automobilisten pas echt de veiligheid  vergroot.