Geef alle moties door aan Fixi

Het is alweer een paar weken geleden dat de Gemeenteraad zich boog over de plannen van het College voor het komende jaar 2022. Maar liefst zes uur besteedde de Raad aan wat in Amstelveen de Perspectiefnota wordt genoemd. In die Perspectiefnota wordt min of meer de begroting voor het volgende jaar voorbereid. De partijen kunnen daarop commentaar leveren en aanvullende voorstellen indienen. Nou, dat deden ze dan ook.

Maar liefst 16 moties en voorstellen kreeg het College van B en W voor zijn kiezen en dan hield bbA zich nog in. BbA kwam met één motie; daarin werd voorgesteld om in het Amstelveens Nieuwsblad, naast de overvloed aan College- en wethoudersnieuws, ook een pagina te reserveren voor nieuws uit de vergadering van de Gemeenteraad. Die is toch de vertegenwoordiger van de Amstelveners? Die motie werd met slechts één stem tegen aangenomen. (Raadt maar eens wie tegenstemde). De uitvoering kost niets, gewoon een wethouderspaginaatje minder.

Verder naast enkele zinvolle- ook veel onzinmoties. Die laatstgenoemde ongetwijfeld geheel tegen de wens van wethouder Raat, die onlangs een beroep deed op de raad om het aantal moties te beperken, want het ging te veel geld kosten. Veel van die moties kunnen zelfs al met een paar woorden worden beantwoord: met ja, dat gaan we doen, of nee want […]. Klaar. In een tv-interview nuanceerde Raat zijn klacht door te stellen dat met name moties waarin onderzoek wordt gevraagd de gemeente veel geld kosten aan de in te schakelen consultancy bureaus. Zoals gezegd: doe het zelf met je ambtenaren.

Landmark

Grappige onzin vond ik de motie voor een ‘landmark’ in het Stadshart. Amstelveen heeft volgens de VVD-leider Kees Noomen behoefte aan een landmark, dat meer publiek naar het Stadshart trekt. Ik was op een zonnige dinsdagmiddag in het Cobramuseum voor de tentoonstelling Frida Kahlo & Diego Rivera, a love revolution. Op een dag die niet bepaald uitnodigt voor museumbezoek was het druk. Je moest goed uitkijken om niet tegen een medebezoeker op te lopen. Bezoekers uit heel Nederland. Ik herinner me tentoonstellingen waar bezoekers vanuit heel Europa op afkwamen. Dus even het Cobra oppimpen en je bent klaar voor veel minder geld.

Er is nog een landmark: de Annakerk. Voor de passerende automobilist, maar toch, heel bijzonder. Noomen stelde voor een prijsvraag uit te schrijven onder kunstenaars en architecten. Inderdaad heel wat steden danken hun faam aan een architectonisch wonder, maar daar is op het Stadshart geen plaats voor. Ik zou zeggen: bekijk maar eens een oud bbA plan en maak eventueel in het midden een leuke kiosk waar je loten kunt kopen van alle loterijen en wedkantoren in de wereld. Daar is wel iemand voor te vinden die het graag exploiteert. Met geld toe.

Uitgebouwd

Onze partij veroorzaakte enige reuring met de stelling, dat we uitgebouwd zijn in Amstelveen. Vooral D66, de PvdA en ook de VVD gingen er tegenin. BbA is tegen verdichting van de bebouwing. Immers daar is de aanleg van de diverse wijken niet op berekend. BbA heeft in ieder geval de bouw van de woontoren aan de Newa kunnen verhinderen. Maar de Amstelveners (die al een woonplek hebben) willen geen groen opofferen aan nieuwbouw. Nu al dreigt er een verkeersinfarct. De Groenelaan bijvoorbeeld is bijna even druk geworden als de invalsweg Amsterdamseweg/Keizer Karelweg. Ik weet nog dat de eigenaar van de golfbaan in de Bovenkerkerpolder, Ger Loogman, werd verplicht een eigen weg naar zijn golfcomplex aan te leggen, omdat de golfbaan niet mocht leiden tot meer verkeer op de Groenelaan en ook niet op de Amsteldijk. Moet je nu eens kijken.

De D66-woordvoerder trok zelfs een vergelijking met Tokio om aan te geven hoe lekker rustig het in Amstelveen nog is. Dan ben je echt de weg kwijt. Wat je ook bouwt het woningprobleem kan Amstelveen, om redenen die hier te ver voeren, niet oplossen. Ik vind het ook getuigen van een afschuwelijke verwendheid dat men vindt dat kinderen het recht hebben om zo ongeveer naast hun ouders te wonen. In het eerder genoemde Tokio, wonen mensen ook tientallen kilometers of meer van hun werk en van hun ouders.

Toch hulde

Wordt Amstelveen dan slecht bestuurd? Nee, dat zeker niet, maar het kan altijd nog iets beter. En daar streven we als bbA naar. Een voorbeeld van een goed functionerende overheid heb ik zelf ervaren. Naar aanleiding van mijn column ‘Hobbelige voetpaden’ riep wethouder Floor Gordon tijdens de Raadsvergadering de bewoners op klachten daarover in te dienen via een nieuw systeem: ‘Fixi’, op de gemeentewebsite. Ik dacht, dat ga ik eens proberen. Iedereen die weet hoeveel moeite ik heb met de moderne communicatiemiddelen, weet dat zoiets me best tijd en inspanning kost. Maar op een vrijdagavond meldde ik op Fixi, dat het voetpad naar de Emergohal vol met kuilen zit en door onkruid is overwoekerd. De maandag erna kreeg ik bericht dat klacht nummer zoveel in behandeling was genomen en anderhalve dag later, de woensdagmorgen, zag ik in mijn telefoon dat de klacht was afgehandeld. Met daaronder een foto van het geplaveide voetpad als bewijs. Ik ben gaan kijken en bij wijze van inzegening ben ik driemaal over het voetpad gelopen. Ik had op dat moment geen wijwater bij me. Een driewerf “hulde” voor gemeente en wethouder is hier zeker op zijn plaats.

Dus beste mensen: op naar Fixi. Dan zijn al die moties over dode vissen, ratten, Plantaarns (wel met 32 tegen 1 aangenomen) en fiets- en voetpaden (de klacht van de ChristenUnie over de fietspaden in de Middelpolder werd vorig jaar in het fietspadenrapport van bbA ook genoemd) niet meer nodig. Herbert Raat ook blij.

Amstelveen, 23 juli 2021

Voordat hij in 1986 overstapte naar het bedrijfsleven was Frits Suer 25 jaar sportjournalist met een onafhankelijke mening. Ook in zijn nieuwe functies in o.a. de sport en het bedrijfsleven bleef hij een onafhankelijke geest. Dat is ook als bestuurslid van bbA zo gebleven. Die onafhankelijkheid betekent automatisch dat zijn mening in zijn columns niet altijd de mening hoeft te zijn van de bbA – fractie.

Meer over:

Word donateur