De geschiedenis van bbA

bbA is ontstaan in 1993. Op 28 mei 1993 richtten Linda Roos, J.C.J. Starrenburg en Nico van Boxtel Burgerbelangen Amstelveen op. Het statutaire hoofddoel is en was het streven naar een zo goed mogelijke belangenbehartiging van de inwoners van de gemeente Amstelveen door te waken over de democratische inspraakbeginselen.

bbA kwam in 1994 voor het eerst in de gemeenteraad van Amstelveen met vijf zetels. In de periode 1998-2002 had bbA drie zetels. Dit aantal werd in 2002 verdubbeld naar zes zetels, waarna bbA in de periode 2006-2010 met vijf zetels vertegenwoordigd is in de gemeenteraad.

Begin jaren ’90 was er een strijd van omwonenden voor het behoud van het monumentale kweekschool-gebouw van het Leger des Heils aan de Amsterdamseweg. Tegelijkertijd was er in Amstelveen-Zuid een strijd gaande aangaande een nieuw kantoorgebouw in Middenhoven. Dit bracht mensen samen die uiteindelijk Burgerbelangen Amstelveen hebben opgericht. Wat ze samenbracht was met name een gevoel van onbegrip en het niet vertegenwoordigd voelen in de lokale politieke en het lokale bestuur.

bbA is daarom destijds opgericht om een echt Amstelveense stem te laten horen in de gemeenteraad en in het gemeentebestuur die tot 1994 louter bestond uit landelijke politieke partijen. Nog steeds is bbA de enige echt lokale partij die veelal de vinger op de zere plek durft te leggen en Amstelveners en hun leefomgeving centraal stelt.

Word donateur