Groenelaan maakt zich boos over rotonde en bebouwing

Het wijkplatform Groenelaan maakte zich tijdens de vergadering van dinsdag 24 februari  jl.  vooral  druk over twee onderwerpen:  de in mei aan te leggen rotonde Groenelaan/Laan van de Helende Meesters en de eventuele bebouwing van het voormalige wegtracé  Marne/Gondel/Turfschip.
Het bestuur van het wijkplatform liet weten,d at  het de bedoeling is dat daar 145 woningen worden gebouwd, wat vrijstaande villa’s  en hoogbouw tegenover de Gondel.  Tevens zouden de twee hoge dijklichamen blijven bestaan.   De grond van deze  “heuvels”is vervuild.  Het verwijderen en vervolgens opschonen met nieuwe grond zou te duur worden. Tenzij  een projectontwikkelaar er wel brood in ziet.  Omwonenden hebben bezwaren gemaakt zoals verminderd vrij uitzicht en waardevermindering van de eigen woning.   Men wil meer betaalbare woningen. De vergadering deelde die bezwaren en drong  er bij het bestuur op aan om in dit geval samen te werken met het wijkplatform Waardhuizen. Voorzitter  Henk Bleekemolen vond het verstandiger te wachten op een nog te verspreiden informatiefolder en aan de hand daarvan  actie te ondernemen. Hij riep de betrokken bewoners op ook zelf bezwaar te maken.

Het plan voor de rotonde  Groenelaan/Laan van de Helende Meesters zorgde ook voor opwinding. De aanleg van de rotonde zelf juicht men toe, maar niet met een  fietspad  waarop twee richtingen verkeer wordt toegestaan. Dat zou nodig zijn, omdat de fietspaden van de Laan van de Helende Meesters  ook  in beide richtingen bereden mogen worden. Desgevraagd liet bestuurslid Melle Middel weten, dat de bezwaren van het wijkplatform door de gemeente zijn weggewuifd. “Als het misgaat zien we dat dan wel weer” zou de betrokken ambtenaar volgens Middel hebben gezegd. Uit de vergadering werd vervolgens opgemerkt, dat in dat geval het wachten op de eerste ongelukken zou zijn.   “Automobilisten verwachten bij het naderen van een rotonde geen verkeer van rechts, maar van links”. 
Er was ook goed nieuws te melden. Het buurtrestaurant  “Eten in de Olmen” is een succes. Het is op dinsdag en donderdag in gebruik.  Voorzitter Bleekemolen wil naar een derde avond. “Maar dan hebben we wel een paar extra vrijwilligers nodig . We hebben al een paar uitverkochte avonden gehad en je merkt, dat dit restaurant, waar men tegen een lage prijs wat  kan eten en drinken, bijdraagt aan de samenhang en de sfeer in de wijk” . Zie ook www.etenindeolmen.nl   .
Bekend werd ook dat in maart verder wordt overlegd over de renovatie van het wijkcentrum De Bolder. Ideeën en voorstellen hiervoor zijn nog steeds  welkom.
Het aantal inbraken in de wijk is licht gestegen. Vooral de flat Monte Rosa was een voor inbrekers geliefkoosd object.