Groenelaan wil meer communicatie met gemeente

De vergadering van het wijkplatform  Groenelaan op dinsdag 23 september 2014 kreeg een ander dan normaal karakter omdat voorzitter Henk Blekemolen  na enige algemene punten de aanwezigen in groepen verdeelde met ieder een eigen gespreksleider. De bedoeling was om dan in klein verband te praten over wensen en ideeën in de wijk en het hoofdthema goed nabuurschap. Daarna werd per groep verslag uit gebracht.   Klachten kwamen er over de ongelijke bestrating rondom het winkelcentrum  Groenelaan. Dit had al tot valpartijen van vooral oudere bewoners geleid. 


Men signaleerde ook overlast met parkeren in de hele wijk, omdat  soms buiten de vakken werd geparkeerd. De wijkagent liet weten dat in de afgelopen periode drie woningen zijn gesloten  omdat er wiet in werd verbouwd; er was één inbraak geweest en hij vertelde dat  de jongerenoverlast bij de Landtong de volle aandacht heeft. Men wil een betere communicatie over de aanleg van rotondes  bij de Groenelaan/Sportlaan en Groenelaan/Helende Meesters. Bij alle onderwerpen kwam de vraag naar voren: hoe komen we aan meer vrijwilligers. Een andere vraag was wat er gebeurt met diverse activiteiten als De Bolder in 2015 wordt gerenoveerd. Is er vervangende ruimte. Niemand wist het.