Groenhof wil meer parkeerplaatsen

Geef ons parkeerplaatsen. Dat was de hartenkreet van de bewoners tijdens de vergadering van het wijkplatform Groenelaan dinsdagavond 16 april. De vrees is dat de grote parkeerdruk rondom het winkelcentrum Groenhof na het gereedkomen van de nieuwe Lidl alleen maar groter wordt. Vooral de bewoners van de Stratusflat (met 120 woningen) voelen zich slachtoffer. “Een grof schandaal”, riep een bewoner tijdens de vergadering.

Er is immers voor de 120 wooneenheden van de Stratusflat niet één parkeerplaats beschikbaar. De flats Cumulus en Cirrus hebben ieder nog 20 garages, terwijl men ook gebruik kan maken van de algemene parkeergarage tegenover het wijkcentrum De Bolder. De parkeerplaatsen naast de Stratus worden overdag ingenomen door winkelende bezoekers en nu ook door bouwverkeer.
Dit kwam in de vergadering aan de orde toen oud-voorzitter van het wijkplatform Henk Blekemolen een toelichting gaf op de plattegronden die horen bij de gebiedsontwikkeling Groenhof. Er komen ook drie nieuwe flatgebouwen van wisselende hoogten en een nieuwe school. Het fietspad langs het wijkcentrum De Bolder wordt doorgetrokken naar de groenstrook. Dat bracht verscheidene aanwezigen er toe te klagen over het gebruik van de wandelpaden door fietsers.

Verkeerd aangelegd

Blekemolen stelde toen vast dat eigenlijk rondom Groenhof alles verkeerd is aangelegd. “Logische doorgangspaden mogen alleen door wandelaars worden gebruikt. Maar deze noord-zuid paden nodigen de fietsers juist uit er gebruik van te maken. Hetzelfde geldt voor de oversteekplaatsen op de Groenlaan. Die zijn zo aangelegd dat de zebrapaden door fietsers worden gebruikt en de fietsersoversteek door wandelaars”. Blekemolen zei dat het wijkplatform de gemeente dringend had gevraagd hier nog eens naar te kijken. Hij riep de bewoners op aanwezig te zijn op 8 mei wanneer de gemeente een informatiebijeenkomst houdt over de ontwikkeling van het gebied rondom het Winkelcentrum.

Openbaar toilet

De komst van een nieuwe Lidl in het winkelcentrum brengt ook iets goeds met zich mee. Een min of meer openbaar toilet in de Lidl. Bezoekers hadden in het verleden vaak om die voorziening gevraagd.
Op de vragen waarom er niet gehandhaafd werd als fietsers over de voetpaden rijden zei wijkagent Hilco Kappert dat dat zinloos is omdat nergens staat aangegeven dat de paden alleen voor wandelaars zijn. Zo lang er geen borden staan die dit aangeven, begint hij er niet aan.

Word donateur