Harrie Pijnenborg vindt dat de rijkdom van Amstelveen niet op de ouderen is gericht

Toen het duidelijk werd dat het bbA-verkiezingsprogramma ook meer aandacht ging besteden aan de noden van en problemen bij de oudere Amstelveners is een aantal echt oudere bbA-ers gevraagd om vanuit hun eigen ervaring eens te noteren waar het in Amstelveen voor de 70-plussers aan schort.  Tegelijkertijd werd vastgesteld, dat in de tweede helft van 2021 de ouderen niet meer in de Gemeenteraad werden vertegenwoordigd als gevolg van het overlijden van Percy de Robles. Binnen bbA werd aan de oudste bbA-ers het verzoek gedaan om eens vanuit hun eigen ervaring te noteren welke  problemen bejaarde Amstelveners tegenkomen en waarvoor bbA de komende jaren moet strijden.  Het viertal ziet voor Burgerbelangen Amstelveen (bbA) een belangrijke rol weggelegd bij het oplossen van de problemen bij de ouderen.

Dus kwamen in december de vier tachtigers op de kieslijst van bbA, te weten Harrie Pijnenborg, Jaap Prent, Chris Smeenk en Frits Suer, bijeen om de zelf ervaren problemen op een rij te zetten. Harrie Pijenborg vatte zijn waarneming kernachtig samen met: “Er wordt vaak gezegd: het rijke Amstelveen. Welnu, als dat zo is dan is die rijkdom niet gericht op het ouder worden.” Daarbij wijst hij op het gebrek aan ouderenwoningen, verpleegplekken en op het gebrek aan de juiste voorzieningen. De gemeente heeft dat zelf ook al aangegeven in een onlangs uitgekomen woonzorgvisie waarin staat dat in de komende jaren 2500 ouderenwoningen nodig zijn en 315 plekken in verpleeghuizen.

Buitenveldert

Harrie Pijnenborg kan een vergelijking trekken met Buitenveldert, een van de welvarende Amsterdamse wijken. “Buitenveldert is toch kleiner dan Amstelveen en ook met minder inwoners. Toch heeft men daar meer verpleeghuizen dan in Amstelveen. Ik  woon nu in Klaasje Zevenster. Best goed, maar het is commercieel opgezet. Hier kost een kop koffie 2,20 en in Cordaan in Buitenveldert, waar mijn vrouw verblijft 1,10. In Klaasje Zevenster is nu alles gesloten en is er voor de bewoners geen mogelijkheid om samen een kopje koffie te drinken en een praatje te maken. De ouderen zijn nu op zichzelf aangewezen. Dat verergert de vereenzaming.“ Pijnenborg pleit dan ook voor veel meer verpleeghuisplekken en levensloopbestendige woningen, waarvoor overigens Jacqueline Solleveld zich namens bbA al hard had gemaakt. Volgens hem wordt het commerciële karakter van Klaasje Zevenster verstevigd, omdat sinds kort er ook enkele jonge stellen mogen wonen.

Over het gebrek aan verpleegplekken kan Frits Suer meepraten. In zijn column op de bbA-website schreef hij over zijn ervaring met twee bevriende buurtgenoten. ”Een van onze vrienden kon echt niet alleen thuis blijven wonen, ook al omdat hij bijna blind is. Dus zochten we een plek voor hem. Nergens was er plaats. Na vier weken was er een plekje in IJmuiden bij een commerciële  instelling, uiteraard tegen betaling van duizenden Euro’s per maand. Overigens ook thuiszorg was er niet te krijgen. De buren moesten het zelf maar oplossen. Dit legde een beslag op meerdere bewoners, omdat de achtergebleven man depressief werd en geen uitweg meer zag in zijn leven, nadat zijn partner was overleden.”  

Probleem van digitalisering

Suer ziet nog een andere probleem, waardoor het voor ouderen steeds moeilijker wordt deel te blijven uitmaken van deze samenleving: de digitalisering, de sociale media en het online verkeer. “Wij zien zelf hoeveel ouderen afhaken bij de videovergaderingen. Hoewel het vrij eenvoudig is weten velen niet hoe je je moet aansluiten bij zo’n vergadering. Als je TV stuk is of een storing heeft kan je Ziggo  bellen. Je krijgt dan aanwijzingen per telefoon die je niet snapt, of er wordt een HUMAX kastje opgestuurd met een handleiding en dan mag je het zelf verder uitzoeken. Maar we begrijpen  die termen niet.” Jaap Prent vult aan: “Je moet dus een monteur laten komen en die kost weer 40 euro. En dan het gedoe met Digid of zoiets. Je kinderen kunnen nog wel wat oplossen, maar als je die niet hebt, wat dan? Zo raken steeds meer mensen alleen en eenzaam.”  

Jaap Prent was als burgerlid voor bbA ooit initiatiefnemer van het meest gebruikte telefoonnummer in Amstelveen, het servicenummer 5404911. Hier kon iedereen zijn klachten over straatmeubilair, vernielingen en andere overlast kwijt. Het werd een succes. Nu gaat Jaap gewapend met rollator en wandelstok de straat op en signaleert daardoor weer andere problemen. “Het is heel moeilijk lopen met een rollator door de talrijke oneffenheden in de fiets- en wandelpaden. De boomwortels drukken hele stukken weg omhoog. Neem het parkeerterrein voor onze flat, alleen maar hobbels.  Als je over de Bovenkerkerweg rijdt lijkt het wel of je op een boot zit. Je zou bijna zeeziek worden. Dan het openbaar vervoer. Met de rollator kan ik de tram niet in en in sommige bussen ook niet. Dan het personeelstekort in de zorg. Onze hulp in huis is ziek, maar daar is geen vervanging voor. We hebben vier weken moeten wachten op een vervanger.”  

Jaap Prent pleit nog eens voor het versterken van de wijkcentra. Daar komen nog veel mensen bijeen voor een kopje koffie of meer, dar kunnen ze hun problemen kwijt. “De functie van het wijkcentrum wordt steeds belangrijker. Dat is voor veel ouderen een toevluchtsoord. Daar kunnen ze advies krijgen bij de digitalisering. Misschien kunnen de bibliotheken daar ook een rol in spelen.” Jaap weet waar hij over praat, want namens bbA bezocht hij in zijn actieve jaren vele honderden bijeenkomsten van de wijkcentra met de bewoners. 

Fijn buurtje 

Chris Smeenk is zelf een tijdje een soort mantelzorger voor familieleden geweest, maar bekijkt veel van de blijmoedige kant. “Dat komt omdat ik zelf alles nog kan doen. Bovendien weet ik, dat ik altijd een beroep kan doen op mijn buren. We hebben een fijn buurtje (Erasmuslaan/Lindenlaan), waar de mensen op elkaar letten. In die zin vind ik wel, dat de gemeente dit soort nabuurschap moet stimuleren.” Chris vindt dat de wijkcentra een belangrijke rol kunnen spelen bij het bestrijden van snel toenemende eenzaamheid. Ook ervaart hij dat veel mensen moeite hebben met de moderne communicatiemiddelen en daarom afhaken, dus verminderd of helemaal niet meer kunnen deelnemen aan de maatschappij. “Maar als je geen kinderen in de buurt hebt of geen goede buren dan moet je terugvallen op een vangnet. En dat wordt steeds moeilijker als ik lees dat Amstelveen 2500 ouderenwoningen extra nodig heeft en 315 verpleeghuisplekken. Ik vraag me dan wel af: waarom komt men daar nu pas mee? Zoiets had je drie, vijf of zeven jaar geleden ook al zien aankomen. Kennelijk vindt de partij die het in Amstelveen voor het zeggen heeft, de ouderen niet zo belangrijk.” Chris Smeenk, al vanaf de oprichting 29 jaar geleden lid van bbA, vindt het daarom heel belangrijk dat bbA  in actie komt om de problemen bij ouderen te verminderen.  

Meer over:

Word donateur